/zpráva z 36. jednání Rady hl. m. Prahy 30. října 2012/

Záměr Prahy podat přihlášku vznikl před dvěma lety, projekt Praha město literatury, se začal úspěsně rozvíjet a jeho koordinátorem byla ustanovena Městská knihovna Praha.

„Při zpracování přihlášky proběhla řada konzultací a přihlédli jsme k doporučením měst, která již uvedený titul získala nebo o něj usilují. Pokud bude Praha do oficiálního přehledu zařazena, bude to důležité jak z hlediska kulturního, tak z pohledu postavení města v očích návštěvníků,“ uvádí radní Václav Novotný (TOP 09) a dodává: „Chceme nejenom podpořit vnímání Prahy jako místa s bohatou literární historií, ale také rozšířit povědomí o pražské literární scéně – kavárnách, knihkupectvích, knihovnách, autorech, knihách, veletrzích, festivalech… Jednoduše, připomenout obyvatelům i návštěvníkům Prahy, že město je živou inspirací, místem, kde literatura vzniká a kde se také čte.“

Pro projekt se podařilo získat významnou podporu od spisovatele Umberta Eca, jeho písemná podpora projektu je součástí předmluvy k přihlášce. Projekt má vlastní internetové stránky (www.prahamestoliteratury.cz), které slouží nejen jako zdroj informací o projektu a jeho aktivitách, ale také jako rozcestník a kalendárium pražského literárního života. Součástí stránek je i literární mapa Prahy, která slouží jako podpora kulturního turismu v Praze. Projekt má vlastní grafiku a logo. Aktivity projektu jsou komunikovány i prostřednictvím sociálních sítí.

Dosud se k projektu připojilo přes třicet partnerů z  řad významných pražských literárních, kulturních i turistických organizací. Probíhají pravidelná setkání všech partnerů, uskutečnily se dvě konference i informační setkání pro odbornou veřejnost. Projekt se také zapojuje do významných literárních akcí – např. Svět knihy, Knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, City2Cities, mezinárodní konference kreativních měst v Krakově atd.