„O projektu Domu tance již několik let se zástupci tanečního sektoru diskutujeme a budova bývalých lázní Žižkov je ideálním místem, kde by mohl vzniknout. Věřím, že vytvoříme zázemí jak pro samotné umělce, tak i příjemný kulturně – kreativní prostor pro veřejnost. Memorandum s Prahou 3 je k uskutečnění celého projektu prvním důležitým krokem, tak aby bylo možné podat žádost o dotaci v rámci Národního plánu obnovy a rekonstrukci začít realizovat,“ uvádí radní pro oblast kultury Hana Třeštíková.

„Vítám, že jsme po letech diskusí o využití objektu bývalých lázní na Žižkově, s MČ Praha 3 přistoupili ke společnému cíli, a sice získat pro možnou rekonstrukci objektu finanční prostředky ze zdrojů jak evropských, tak národních. Jedná se o mimořádně technicky složitý objekt a myslím si, že plánovaný způsob využití je jednoznačně správný," říká radní pro oblast majetku Jan Chabr.

Budova bývalých lázní Žižkov je ve vlastnictví hlavního města a aktuálně je svěřena do správy městské části Praha 3. V rámci nalezení jejího důstojného využití je v plánu rekonstrukce a následně vznik vůbec prvního Domu tance v České republice, pro nějž by byl také vybrán vhodný provozovatel. Smyslem memoranda je tak na prvním místě deklarace obou stran, že je jejich společným zájmem, aby budova po obnově byla využívána ve veřejném zájmu, tedy jako kulturně-kreativní centrum se zaměřením na taneční a pohybové umění.

Součástí dokumentu jsou i závazky obou stran týkající se následného postupu při rekonstrukci objektu, ale i při projektové fázi. Praha by měla zajistit analýzu a aktualizaci informací obsažených ve vypracovaných studiích nebo bude mimo jiné spolupracovat při zadání soutěže na výběr vhodného dodavatele rekonstrukce a následně i provozovatele objektu.

Podle dohody také nakonec nebude objekt odsvěřen ze správy městské části Praha 3 a předán hlavnímu městu. Zamýšlená rekonstrukce objektu by totiž v případě úspěšného podání žádosti mohla být financována i z Národního plánu obnovy vyhlašovaného Ministerstvem kultury České republiky. Žádost však musí být podána nejpozději 12. září 2022. Z časových důvodů tedy budova zůstane ve správě městské části Praha 3, která se zaváže, že žádost o financování včas podá. Při tom bude spolupracovat s profesní organizací Vize tance, do níž patří celé soubory i příspěvkové organizace, a bude tak vhodným subjektem ke konzultacím ohledně postupu v projektu.

„Historická budova žižkovských lázní je dominantou Husitské ulice a stojí u vstupu do naší městské části. Protože dlouhodobě chátrá, byla pro nás priorita, abychom pro ni našli nové využití. Dům tance je ambiciózní plán z hlavy Yvony Kreuzmannové z nedalekého Ponce. Podpisem memoranda navazujeme spolupráci s magistrátem a současně podáváme žádost o dotaci z Národního plánu obnovy vyhlašovaného Ministerstvem kultury ČR,“ dodává starosta městské části Praha 3 Jiří Ptáček.