Podpisem Memoranda vyjádřily všechny strany zájem o spolupráci při podpoře inovativních projektů v oblasti vzdělávání zaměřených na využití digitálních technologií ve vzdělávání a rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků. Tato spolupráce vychází z realizace "Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020", v níž Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy identifikovalo tři priority: otevřené vzdělávání, rozvoj digitálního vzdělávání a rozvoj informatického myšlení žáků.

„Investice do vzdělávání našich dětí je pro nás klíčovou prioritou. Proto jsem ráda, že se nám podařilo navázat spolupráci s ICT Alliance, jež nám pomůže ve spolupráci se zkušenými mentory identifikovat inovativní služby a produkty pro pražské školy. Zároveň velmi oceňuji, že se do této spolupráce aktivně zapojí i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství Irena Ropková.

„Dynamický rozvoj digitálních technologií přináší výrazné změny do vzdělávání. Výuka se personifikuje, mění se obsah, metody i formy vzdělávání, mění se i role učitele. Spolupráce MŠMT a start-upů za podpory hlavního města Prahy je příležitostí pro rychlou aplikaci novinek z oblasti digitálních technologií do našich škol a předpokladem moderního způsobu výuky,“ doplnil náměstek ministra školství Jaroslav Fidrmuc.

Nyní budou osloveny vybrané školy k zapojení do pilotního bezplatného ověření produktů a služeb vyvinutých firmami inkubovanými v Prague Startup Centre, aby zajistily spolupráci na inovativních projektech v definovaných oblastech. Pilotní projekty jsou pro školy hlavního města Prahy bezplatné a pro další rozvoj těchto aktivit je cílem vyhledávat další zdroje financování, zejména prostřednictvím Operačního programu „Praha – pól růstu ČR“.

„Cílem memoranda je podpořit vznik start-upů v oblasti vzdělávaní tím, že jejich inovativní řešení nasadíme do pražských škol a pomůžeme jim se zpětnou vazbou od reálných zákazníků. Napomůžeme tak vzniku nových digitálních globálních firem typu Corinth či Glogster, jež vznikly v Čechách a nyní úspěšně působí po celém světě,“ upřesnil výkonný ředitel Czech ICT Alliance Michal Zálešák.

Memorandum bylo podepsáno v Paláci Adria v Prague Startup Centre, inkubátoru pro začínající společnosti podporované hlavním městem. Zřizovatelem a provozovatelem Prague Startup Centre je Czech ICT Alliance, který je mimo jiné realizátorem mnoha aktivit na podporu start-upů nejen v České republice, ale také v zahraničí. V Silicon Valley je provozovatelem Czech ICT Incubator, který je nástrojem mezinárodní expanze začínajících českých podniků.

„Věřím, že sdílet poznatky a zkušenosti s prací s učiteli a školami po celém světě je součástí naší mise. Ať už se jednalo o přednášku na Univerzitě Harvard nebo zapojení do European Schoolnet, jsme moc rádi, že nyní můžeme podpořit tuto skvělou aktivitu v České republice,“ dodal Ondřej Homola, jednatel společnosti Corinth, která před lety prošla inkubačním programem, který předcházel vzniku Czech ICT Incubator, a jejíž vzdělávací 3D aplikace dnes používají desítky tisíc učitelů, studentů a škol po celém světě.