Vyčleněná částka 8 350 000 korun bude použita na podporu cestovního ruchu formou marketingových kampaní společnosti Prague City Tourism a.s. Jednat se přitom bude o kampaně určené na udržitelný cestovní ruch, rozvoj kulturního cestovního ruchu a k omezení negativních dopadů zvýšeného množství turistů na běžný život v Praze. Pokračovat bude i v letošním roce kampaň V Praze jako doma, která je zaměřena na podporu domácího cestovního ruchu. Jejím cílem je dlouhodobá podpora domácího cestovního ruchu a navýšení počtu domácích návštěvníků a turistů v Praze. Celková částka na kampaně pro letošní rok bude ve výsledku 15 400 000 Kč.

„Být v Praze jako doma neznamená chovat se nezodpovědně vůči svému okolí. Praha nemá být destinací, kam lidé míří za alkoholovými dýchánky. Proto zároveň pokračujeme i v další kampani s názvem Enjoy Respect Prague, jejímž cílem je edukace přijíždějících turistů ohledně kultury chování, čímž pomůžeme zmírnit negativní dopady turismu na každodenní život v metropoli,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu, cestovní ruch, památkovou péči a výstavnictví Jiří Pospíšil.

Na podporu příjezdového cestovního ruchu pak bude zaměřena kampaň Stay in Prague, která chce Prahu prezentovat jako kulturní a kultivovanou destinaci pro návštěvu turistů jak z České republiky, tak i celého světa. Kampaně jsou realizovány v souladu s Koncepcí příjezdového cestovního ruchu hl. m. Prahy a jsou zaměřeny na podporu příjezdů kultivované a bonitní klientely do Prahy.

„Jsme moc rádi, že město systematicky podporuje marketingové kampaně. I prostřednictvím nich se nám daří naplňovat cíle strategie udržitelného cestovního ruchu v metropoli,“ řekl předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

„Všechny tyto kampaně můžeme financovat díky vyššímu výběru poplatků za přenocování, který jen za rok 2022 činí 420 milionů korun, kdy větší část z těchto prostředků chceme vracet právě do rozvoje cestovního ruchu a motivovat turisty z celého světa, aby Prahu navštívili a vnímali ji jako kulturní a moderní destinaci, kde budou chtít díky kvalitnímu programu a různým eventům strávit více času,“ doplnil náměstek primátora Jiří Pospíšil.