Na území hlavního města se nachází 27 jednotek dobrovolných hasičů s celoměstskou působností, 9 jednotek určených k zásahům na území městské části. Dále jsou tu ještě 3 jednotky typu JPO/N, které jsou nezařazené do plošného pokrytí kraje.

Dotace se SDH přidělují na základě požadavků jednotlivých jednotek a posouzení odboru bezpečnosti. „Činnost dobrovolných hasičů je mimořádně důležitá a záslužná. A je samozřejmé, že pro ni potřebují patřičné zázemí. Pro mě jako primátora je bezpečnost Prahy a Pražanů prioritou,“ řekl primátor Bohuslav Svoboda.