V rámci projektu Patron vytváří mladí lidé starší šestnácti let tzv. patronskou dvojici s dospělým dobrovolníkem starším třiceti let, který je z pomáhající profese a je již sám v životě usazený. Tento patron či patronka se stává mladému člověku z dětského domova průvodcem na cestě do dospělosti. K seznámení mezi mladým člověkem a dobrovolníkem/patronem dochází nejčastěji na seznamovacím kurzu, kde se podporuje vytvoření patronského vztahu a vytvoření databanky zážitků, které pomáhají při dalším individuálním setkávání.

„V Česku máme problém s podporou mladých lidí po odchodu z ústavní péče. Nejenže jsou často vypouštěni zcela bezprizorní, ale i bez podpory dospělého, kterému by mohli věřit a o kterého by se mohli kdykoliv opřít. Projekt organizace Liga otevřených mužů tento problém řeší a já jsem moc ráda, že se Praha může pyšnit tím, že jej podporuje. Podobné projekty považuji za důležité, a proto jsem iniciovala změny v nedávno schváleném dotačním programu prorodinné politiky, aby již od příštího roku bylo možné získat na podobné programy podporu,“ uvedla radní pro sociální politiku a zdravotnictví Milena Johnová.

Finanční podpora projektu Patron – podpora sociální integrace dospívajících z dětských domovů bude využita na podporu čtyř stávajících patronských dvojic, kterými jsou podporováni dospívající v dětských domovech na území hl. m. Prahy. Dále budou podpořeni další dospívající, kteří mají o svého patrona či patronku zájem. V současné době je do projektu přihlášeno pět dospívajících z Dětského domova Dolní Počernice a Dětského domova Klánovice. Za účelem podpory dalších dospívajících je třeba vybrat a proškolit nové dobrovolníky a zajistit supervizní podporu pro stávající partnerské dvojice. Získané finanční prostředky budou využity na oslovení potenciálních dobrovolníků/patronů, jejich výběr při individuálním pohovoru, proškolení, supervize stávajícím dobrovolníkům a seznámení s dospívajícími v rámci seznamovacího víkendu v průběhu října 2021.