„Pro rozvoj demokratických hodnot je nutné udržovat historickou paměť při životě – a to ze dvou důvodu. Zaprvé, abychom se z historie poučili a zadruhé, abychom nezapomněli na pohnuté osudy lidí, kterým do života vstoupily dramatické události 20. století. Zkrátka nesmíme ztratit paměť. Proto jsem rád, že projekt Muzeum paměti XX. století posouváme do další fáze – a to formou dotace v celkové hodnotě 26 milionů korun,” říká náměstek primátora pro kulturu a památkovou péči Jiří Pospíšil.

Muzeum paměti XX. století má v nejbližší době na programu například výstavu Evropský GULAG, historickou procházku věnovanou pražským místům spojeným s osudem Jana Palacha či debatu Otevřené byty, otevřená srdce – vzdorující ženy v éře normalizace v Knihovně Václava Havla. Více se o muzeu včetně jeho programu dozvíte zde.

Hl. m. Praha vnímá jako nezbytné připomínat nejen památku zmíněných obětí totalitních režimů, ale také obdivuhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu a aktivně se postavili na odpor proti totalitním režimům.

I vzhledem k tomu, že postupně odcházejí očití svědkové historických událostí XX. století, je nutné zprostředkovávat jejich životní zkušenosti nastupujícím generacím. Pochopení podstaty autoritativních způsobů vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je velmi důležité i pro rozpoznání současných hrozeb, kterým čelíme. V tomto kontextu je důležité připomínat si nejen spáchané zločiny a hrdinské činy, ale také formy přizpůsobení se či otevřené kolaborace.

„Mladá generace naši novodobou historii neprožila a pomalu ji zapomíná, což ukazuje mnoho průzkumů z nedávné doby. Pevně proto doufám, že se návštěva Muzea paměti XX. století v budoucnu stane součástí školní výuky,” doplnil Jiří Pospíšil.

Muzeum paměti XX. století, z.ú., bylo hlavním městem Praha založeno v roce 2019 s cílem vytvořit moderní vzdělávací a otevřenou kulturní instituci ve službách společnosti, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. Zaměřuje se na klíčové události 20. století a dějiny Československa, zejména období dvou totalitních režimů. Vzorem pro jeho činnost jsou již existující zahraniční muzejní instituce, například Muzeum historie holokaustu, které je součástí Jad Vašem v Jeruzalémě, Muzeum Varšavského povstání ve Varšavě, Muzeum II. světové války v Gdaňsku, Dům teroru v Budapešti, Muzeum holocaustu ve Washingtonu či Topografie teroru v Berlíně. Vznik Muzea podpořilo celkem 37 nevládních organizací a spolků, jejichž zástupci se 21. srpna 2019 připojili k Srpnové deklaraci, ve které byly shrnuty jejich hlavní důvody pro zřízení nové paměťové instituce.