„Jsem potěšen, že díky čerpání z Fondu můžeme financovat rekonstrukce a výstavbu dalších 115 bytů v různých městských částech, pomůžeme tak mladým rodinám k dostupnému bydlení, ale také handicapovaným občanům a seniorům, což považuji za velmi důležité vzhledem k jejich ztížené možnosti najít byt, který by vyhovoval jejich potřebám,“ uvedl radní Radek Lacko.

Konkrétně jde o následující projekty:

Městská část Praha - Suchdol – výstavba bytového domu Kamýcká 684

Stávající objekt je ve špatném technickém stavu, byl by zdemolován a novou výstavbou vznikne osm malometrážních bytových jednotek, z toho tři bezbariérové, které budou sloužit jako „startovací“. Celkové finanční náklady jsou 30 mil Kč, zdroje městské části 3 mil. Kč, z Fondu 27 mil Kč.

Městská část Praha 7 – opravy volných bytů

Městská část může na opravy volných bytů uvolnit 0,589 mil Kč, z Fondu dostane 5,3 mil. Kč. Za uvedené částky opraví cca dvanáct bytů, které budou pronajaty dle podmínek schválených Radou městské části.

Městská část Praha - Lysolaje – výstavba dostupného bydlení „Štěpnice“

Nově vznikne soubor bytových domů s 20 byty (6 bytů 1+kk, 4 byty 2+kk, 10 bytů 3+kk) Celkové náklady na výstavbu jsou odhadovány ve výši cca 101,4 mil Kč. Z Fondu městská část obdrží pro rok 2018 cca 6,5 mil Kč na zpracování stavební a prováděcí dokumentace.

Městská část Praha – Běchovice – nákup ateliérových bytů

Objekt je postaven společností STARKON PRAHA GROUP s.r.o., která ho nabídla městské části. V objektu je 17 ateliérových malometrážních bytů ihned k nastěhování s možností zajištění servisu pro seniory prostřednictvím Sociálních služeb Běchovice. Celkové náklady jsou 65,4 mil Kč; městská část dostane celou částku z Fondu.

Městská část Praha – Kolovraty – výstavba dostupného bydlení

Celkové náklady 135 mil Kč; MČ požaduje celou částku z Fondu. Vznikne nový bytový dům s 50 byty různých dispozic (1+kk, 2+kk, 3+kk) pro specifické sociální, startovní a stabilizační bydlení občanů městské části.

Městská část Praha – Zbraslav

1) přestavba prostor v objektu Hauptova 596

Zdroje městské části jsou ve výši 0,241 mil. Kč, z Fondu městská část obdrží 0,965 mil Kč. Objekt je dvoupodlažní (v přízemí nebytové prostory, v patře čtyři byty), přestavbou nově vznikne navíc jedna bytová jednotka. Byty budou určeny jako startovací a přechodné bydlení.

2) rekonstrukce objektu Nad parkem 874

Zdroje městské části ve výši 0,46 mil. Kč, z Fondu dostane 1,84 mil Kč. V objektu jsou čtyři bytové jednotky ve špatném technickém stavu, z toho jeden byt již nelze užívat.