„Městská policie potřebuje k zajišťování bezpečnosti obyvatel Prahy i patřičné zázemí a vybavení. Proto jsme schválili podmínky pro veřejnou zakázku, díky níž získají strážníci odolná mobilní zařízení. Odsouhlasili jsme také veřejnou zakázku týkající se zálohovacích technologií. Bezpečnost není levná, ale vyplatí se a pro současné vedení města je to mimořádně důležitá věc,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda, který má ve své gesci také oblast bezpečnosti.

Předmětem veřejné zakázky je prodloužení licenční podpory pro zálohovací technologie Veeam Suite na období tří let pro potřebu Městské policie hl. m. Prahy, a to z důvodu končící stávající licenční podpory. Městská policie v současné době provozuje dva systémy Veeam Availability Suite (VAS) pro zálohování dat virtuálních serverů a monitoring provozních parametrů virtuální infrastruktury v primárním a záložním datovém centru i v serverovně.

Z důvodu končící podpory VAS v obou datových centrech je nezbytné zajistit její prodloužení. Požadovaný typ podpory musí být určený a stoprocentně kompatibilní pro stávající a aktuálně provozované řešení, bez softwaru Veeam by nebylo možné zálohování serverů i dat ani monitoring infrastruktury v datových centrech.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 2 850 000 Kč bez DPH a byla stanovena na základě průzkumu odborného útvaru Městské policie hl. m. Prahy, konkrétně Útvaru informačních a komunikačních technologií. Prostředky na veřejnou zakázku budou hrazeny z rozpočtu Městské policie hl. m. Prahy na rok 2023. Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je od září 2023 do září 2026.

Pražští radní na svém jednání také schválili úpravu rozpočtu hlavního města ve výši 35 000 000 Kč, která umožní uskutečnit veřejnou zakázku na Pořízení odolných mobilních zařízení pro potřebu strážníků Městské policie hl. m. Prahy. Cílem tohoto kroku je získat celkem 1 300 kusů odolných mobilních zařízení včetně tříleté záruky jako součást Informačního systému Městské policie - podpora organizace výkonu služby (ISMP-POVS) pro systém Mobilního sběru dat (MSD). Součástí veřejné zakázky je též po dobu trvání záruky nezávazná možnost pořízení náhradních baterií.