Jedním z připravených pozměňovacích návrhů je i odstranění zastropování školkovného. Podle radního hl. m. Prahy pro oblast školství Víta Šimrala není nutné až do takové míry regulovat trh. „Paní ministryně Maláčová navrhuje zastropování na jednu třetinu minimální mzdy, což by znamenalo strop nižší, než je v Praze současné průměrné školkovné. Zastropování tak nereflektuje meziregionální rozdíly, kdy rodiče ve velkých městech, obzvlášť v Praze, jsou schopni vynaložit i vyšší finanční částku za kvalitní předškolní výchovu blízko místu svého bydliště nebo zaměstnání,“ uvedl radní Šimral.

Pokud by se dětské skupiny změnily na jesle, znamenalo by to nové požadavky v oblasti požární bezpečnosti a také v oblasti hygienických požadavků na osvětlení prostor. Pro dětské skupiny by to znamenalo výdaje navíc například na bourání střešních oken či budování únikových východů. Některé budou muset svoje stávající prostory opustit. Oproti tomu dětské skupiny byly od značné části pravidel oproštěny a ubyla jim také i administrativa. Díky tomu mohou pedagogičtí pracovníci věnovat více času samotné výchově a péči o děti, což se podle radního Šimrala projevuje i v oblíbenosti dětských skupin mezi pražskými rodiči.