„Je v zájmu celé mladé generace pečovat o svoje budoucí nejen tělesné, ale i duševní zdraví. Sportování mládeže je pro nás v Praze prioritou, proto výzvu Lékařské komise Českého olympijského výboru podporujeme. Bez pohybu se zvyšuje riziko obezity, jejíž následky v době pandemie pozorujeme. Pravidelné sportování na školách i mimo ně posiluje obranyschopnost a imunitu, které v tomto období všichni tolik potřebujeme,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

Od začátku pandemie koronaviru se školy potýkají s řadou opatření, které umožňovaly vzdělávání pouze na dálku. S postupným rozvolňováním nyní přecházejí k normálnímu režimu. Od včerejšího dne byla v omezené míře obnovena výuka pro poslední ročníky konzervatoří, středních a vysokých škol. U žáků a studentů závěrečných ročníků středních odborných škol a učilišť se znovu obnoví praktická výuka pro skupiny do dvaceti lidí. Stejné opatření platí i pro studenty posledních ročníků vysokých škol. V základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky pak mohou fungovat individuální konzultace a výuka jednoho žáka s jedním učitelem. Stále ale platí zákaz zpěvu a tělocviku, výjimku mají například konzervatoře nebo sportovní gymnázia.

Opětovná prezenční výuka je podmíněna dodržováním hygienických a režimových opatření. Pro všechny studenty bude po celou dobu výuky platit nošení roušek, ve třídách i ve společných prostorách. Pouze mateřských a speciálních škol se tato opatření netýkají. Důležité je také dodržovat pravidelné větrání a dezinfekci.

„Praha byla připravena na druhou vlnu pandemie reagovat rychle a školám pomoci. Pro námi zřizované školy jsme zajistili modemy s datovými balíčky, vytvořili jsme webovou stránku www.pomocskolam.cz, prostřednictvím které mohou jak učitelé, tak i žáci, požádat o technickou pomoc. Web www.spoludoma.cz zprostředkovává odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti domácího vzdělávání. A další značnou úlevou je i možnost stravování, kdy žáci i pedagogové mohou nadále navštěvovat školní jídelny,“ připomněl různé formy pomoci radní Vít Šimral.