„Prostřednictvím schválení tohoto tisku budou moci školské příspěvkové organizace nadále čerpat prostředky z Balíčku okamžité pomoci Pražanům - školství, a to až do srpna příštího roku. Věřím, že organizace prostředků využijí a můžeme se těšit na další zajímavé projekty pro děti rodin ohrožených inflací,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

„V současnosti jsou extrémně zatížené peněženky Pražanů kvůli vysoké inflaci. Tato velká finanční zátěž rodinných rozpočtů by v žádném případě neměla být bariérou kvalitnímu trávení volného času žáků našich škol ve volnočasových kroužcích, nebo při sportu. I mimoškolní činnost je důležitou součástí jejich vzdělávání a osobnostního rozvoje. Je jednoznačně správné, že město bude v této podpoře pokračovat,“ říká radní pro oblast vědy, výzkumu, ICT a inovací Daniel Mazur.

„Chodit do družiny, do školky nebo navštěvovat mimoškolní aktivity - to vše je extrémně důležité pro správný sociální vývoj dětí. Je dobře, že Praha pomáhá rodičům, kteří si to aktuálně nemohou dovolit, a jejich děti tak nejsou o nic z toho ochuzeny. Školství považuji za největší prioritu a je třeba mít na paměti, že to není jen o budovách a vybavení, ale hlavně o možnostech rozvoje, které dětem poskytneme, a přesně k tomu je tato podpora určena,“ připojuje se Tomáš Portlík, předseda zastupitelského klubu SPOLU.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo v červnu 2022 soubor opatření na pomoc pražským domácnostem ohroženým inflací. Následně pak byly poskytnuty dotace v celkové výši 265 954 600 Kč na realizaci opatření v jednotlivých městských částech, které zřizují školy nebo školská zařízení.

Pražští zastupitelé letos v březnu nejprve vyhověli žádosti městských částí o ponechání nevyčerpaných finančních prostředků k čerpání na stejný účel i v roce 2023, letos v červnu pak byla navržena změna účelu části nevyčerpaných účelových finančních prostředků poskytnutých městským částem pro tento účel, a to ve výši 50 % z poskytnuté dotace v roce 2022 na neinvestiční výdaje v oblasti školství. Zároveň toto usnesení konstatuje možnost pokračovat v realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací – tzv. Balíček okamžité pomoci Pražanům – školství i ve školním roce 2023/2024, konkrétně až do 31. srpna 2024.

Vzhledem k tomu, že městské části, respektive jejich školské příspěvkové organizace, a také školské příspěvkové organizace zřizované hlavním městem mají stále k dispozici významné množství finančních prostředků, které byly v roce 2022 a 2023 poskytnuty formou zálohy právě na Balíček okamžité pomoci Pražanům v oblasti školství, rozhodli nyní pražští radní nejen o pokračování tohoto opatření, ale také o tom, že další realizace balíčku bude podmíněna využitím již přidělených finančních prostředků. Další finanční prostředky pro školní rok 2023/2024 tak není třeba přidělovat.