/zpráva z 18. jednání Rady hl. m. Prahy/

„Praha se k světovým běhům za záchranu goril letos přidává poprvé. Přiřadí se tak k Londýnu, Amsterodamu, San Franciscu a dalším městům. Na charitativní akci  Běh pro gorily spojenou  se sbírkou zvu všechny, ať již jako účastníky nebo diváky. Bude to zajímavá podívaná, pobavíte se a výtěžek  přispěje k záchraně druhu, který patří k nejohroženějším africkým zvířatům,“ uvedl primátor Pavel Bém. Připomněl, že pražská zoo je mimořádně úspěšným chovatelem goril. 

Charitativní běh dlouhý přibližně 3,5 km povede z Pražského hradu na Staroměstském náměstí. Vše bude probíhat v africkém duchu a pro návštěvníku bude připravený pestrý doprovodný program. Pražský primátor vylosuje mezi závodníky dva běžce, kteří se zúčastní dobročinného běhu přímo v Ugandě.

Současně s charitativním během uspořádá hlavní město Praha veřejnou sbírku s účelem shromáždění finančních prostředků na záchranu goril v Africe. Bude proto zřízen zvláštní bankovní účet u PPF banky (č. ú. 7777775544/6000), na který budou moci posílat příspěvky jednotliví dárci,  bude zde také shromažďován  výtěžek z prodeje předmětů a prodeje vstupenek na akce.

OSN vyhlásila rok 2010 rokem gorily. Gorila je jedno z nejohroženějších afrických zvířat. Bez důrazné ochrany goril bude stačit jedna generace a gorily, kterých žije ve volné přírodě  přibližně sto tisíc, vyhynou.

 

 


MUDr. Pavel Bém – primátor hlavního města Prahy

do funkce opětovně  zvolen 30.11.2006, působnost v oblasti finanční a zahraniční politiky, oblast vztahů a spolupráce se Svazem měst a obcí ČR a Asociací krajů ČR, problematika čestných poct a čestného občanství hl.m. Prahy, problematika udílení znaků a praporů městských částí, užití znaku hl.m. Prahy, organizace protidrogové a protialkoholní prevence, koordinace vztahů hl.m. Prahy k městským částem, oblast tělovýchovy.