„Ztráta blízkého, partnerská krize, ztráta zaměstnání, náhlé zhoršení psychického stavu - Linka důvěry pomáhá lidem ze všech koutů naší země ustát těžké životní situace. Dotací pomůžeme dofinancovat nepřetržitý provoz Linky důvěry a zamezit výpadkům, které by mohly mít tragické následky,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví.

Linka důvěry je součástí Centra krizové intervence Psychiatrické nemocnice Bohnice. Funguje od roku 1991 a na čísle 284 016 666 ročně obslouží více než 15 tisíc lidí, kteří potřebují pomoc. Tato nízkoprahová anonymní služba telefonické krizové pomoci není hrazena zdravotními pojišťovnami, přesto je důležitým článkem mezi člověkem v krizové situaci a odbornou pomocí.

Několik měsíců trvající pandemie, související opatření a nucená sociální izolace způsobily řadě dospělých i dětí psychické problémy, což vedlo k navýšení počtu volajících. S tím souvisí také nárůst nákladů na provoz linky za účelem zachování její činnosti v režimu 24/7.

„Ceníme si, že se Magistrát hlavního města Prahy rozhodl pokračovat v podpoře telefonní krizové linky Psychiatrické nemocnice Bohnice. Navýšení dotace nám umožní udržet kvalitu poskytovaných služeb. V posledních letech totiž počet volajících narůstá. Od roku 2010 je jich přibližně dvojnásobek,” říká MUDr. Martin Hollý, ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice.

Více informací na https://bohnice.cz/krizova-pomoc/