Projekt, jehož název se odkazuje na jednu z nejvýznamnějších škol umění, designu a architektury 20. století, si klade nemalé cíle. Je jím udržitelná Evropa současně podporující inkluzivitu a estetiku. Projekt je založený na principu spolupráce mezi lidmi z různých oborů, ať už jde o inženýry, vědce, umělce, designéry, podnikatele či architekty v rámci ČR i na evropské a globální úrovni.

„Nový Bauhaus může být akcelerátorem iniciativ, které se již v našem městě dějí, a jejich propojením s evropskou zelenou dohodou. Věřím, že zlepšení kvality života lze dosáhnout postupnými strategickými kroky a zapojením občanů, podniků, umělců a výzkumných pracovníků do nových forem spolupráce a implementovat tak Nový evropský Bauhaus na místní úrovni,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Nový evropský Bauhaus tedy přivádí Zelenou dohodu pro Evropu do oboru bydlení a vyzývá ke kolektivnímu úsilí, které povede k návrhu a realizaci udržitelné a inkluzivní budoucnosti, v níž se budeme cítit dobře a která také bude mít krásný vzhled.

„Ve škole připravujeme v mezinárodním prostředí mladé lidi v oboru architektura a urbanismus, který v sobě tři hlavní témata programu Nového evropského Bauhausu nese ve svém DNA.  Bez dobře fungující a široké spolupráce nevznikají hodnotné projekty. Pojem "hodnotný" vždy znamenalo skloubení umělecké, technické i technologické stránky projektu a tam udržitelnost samozřejmě patří,“ řekla Regina Loukotová z České komory architektů. 

„K tomu, aby Praha výrazně snížila svůj klimatický dopad a zároveň se stala dostupnějším a krásnějším městem, bude nutná blízká spolupráce odborníků z mnoha různých disciplín a sektorů, vzájemná komunikace občanů i politiků a inspirace od jiných českých a evropských měst. Jsem rád, že Nový evropský Bauhaus nám poskytuje další příležitost a prostor, aby taková propojení mohla vznikat,“ dodal Petr Škvařil z ImpactHubu.

Na diskuzi promluví:

  • Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy
  • Petr Škvařil, ImpactHub
  • Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky
  • Regina Loukotová, Česká komora architektů
  • Jan Lukačevič – NATO 2030 Young Leaders
  • Pavla Pelčíková, IPR

Moderátor:

  • Jiří Jaroš - IPR

Rezervace míst v CAMPu je ZDE.

Návštěvníci se musí prokázat písemným dokladem, že splňují jednu z následujících podmínek:

  • 14 dní od ukončeného očkování
  • do 180 dní od prodělání onemocnění COVID 19
  • negativní antigenní test ne starší 72 hod. nebo negativní PCR test ne starší než sedm dní.

Akce probíhá také online, stream můžete sledovat ZDE.
Dotazy můžete klást pomocí aplikace slido.com pod heslem #campujonline.