„Český červený kříž patří již druhým rokem mezi klíčové partnery hlavního města v boji s covidem; díky této spolupráce například nemusela Praha na rozdíl od jiných krajů žádat stát o nasazení armády. Velká část pomáhajících aktivit je tvořena dobrovolníky, kteří se vedle svého povolání rozhodli být připravení pro případ nasazení mimořádných událostí, a to jako město podporujeme. Oceňujeme především ochotu a akceschopnost Českého červeného kříže, který opět vysílá desítky dobrovolníků do třech pražských nemocnic a otevírá přípravné kurzy základních ošetřovatelských dovedností pro širokou veřejnost v rámci registru Dobrovolnických záloh ČČK,“ řekla Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) byl založen v roce 2006 a nabízí základní kurzy první pomoci pro děti i dospělé, stejně tak rekvalifikační kurzy pro zkušené záchranáře, podporuje darování krve a jeho humanitární jednotka pomáhá při požárech domů, evakuací obyvatel nebo pátrání po pohřešovaných. Na začátku pandemie začal ČČK pořádá kurz Moderní ošetřovatelství v praxi, aby dobrovolníci mohli pomáhat v přetížených nemocnicích nebo domovech pro seniory zvládat výpadky personálů i chod zařízeních ztížený dodržováním epidemických opatření. Tento kurz pro širokou veřejnost je zcela zdarma a dobrovolníci se zde učí, jak komunikovat s nemocným, jak s ním manipulovat na lůžku, jak jej nakrmit a poskytnout mu osobní hygienu.

„Každá jedna koruna daru je pro nás zavazující. Dvojnásobně závazný je pro nás dar určený na zmírňování utrpení související s katastrofami nebo mimořádnými událostmi. To je ostatně i naším posláním. Jsme si vědomi, že při každé události překračující běžné hranice a limity vznikají náhlé a neočekávané potřeby – bílá místa, která je třeba v nejkratším možném čase zaplnit, aby dopady na zdraví a životy obyvatel byly co nejmenší. Vážíme si důvěry, kterou do nás hlavní město Praha vkládá, a těší nás, že jsme se stali spolehlivým partnerem města pro doby nepřízně a katastrof. Finanční ocenění je především oceněním aktivit všech dobrovolníků, kteří se do zvládání epidemie zapojují, a proto i získané prostředky budeme využívat směrem k posílení jejich aktivit v době krizové, ale také v době přípravy na krize,“ říká Richard Smejkal, krizový manažer Oblastního spolku ČČK Praha 1.

Mezi významné aktivity v uplynulém období patřily například:

  • Centrum pro registraci dobrovolníků “z ulice” bylo v provozu v první vlně pandemie. Zájemci se hlásili přes webový formulář, v Dobrostanu na Mariánském náměstí získali kartičku “Dobrovolník” a zaevidovali se do aplikace, přes kterou odpovídali na poptávky pomoci od potřebných. Chod dobrostanu zajišťovali členové ČČK. Na směnách se vystřídalo 76 osob. Celkem se evidovalo 4800 osob, vydáno bylo 3282 unikátních karet dobrovolníků.
  • Telefonní linka pomoci sloužila lidem, kteří nemohli opustit své obydlí. Na bezplatné lince si objednali službu jako byl například nákup, vyzvednutí léků z lékárny, nebo venčení domácího zvířete. Propojení žadatele a dobrovolníka se konalo přes interní aplikaci Slack a telefon. 1428 požadavků bylo vyřešeno dobrovolníkem, 231 požadavků přímo uzavřeno po telefonu.
  • Školení dobro-pečovatelů v první a druhé vlně pandemie, díky němuž bylo proškoleno na dva tisíce osob. Na realizaci se podílel tým 18 lektorů, povětšinou členů Oblastního spolku. V prvních měsících roku 2021 bylo proškoleno dalších 934 osob. S nástupem aktuální vlny pandemie pokračují nová školení.
  • Fungování Metropolitního očkovacího centra Praha bylo nastaveno a jeho realizace probíhá ve spolupráci s ČČK, který v očkovacím centru zajišťuje několik pozic zdravotník/asistent.
  • Pomoc v pobytových sociálních zařízeních byla dojednána krizovým štábem hlavního města a díky tomu vznikl tým 7 členů ČČK, kontaktních osob pro jednotlivá vedení sociálních zařízení v Praze. Úkolem bylo zjišťování nezbytných potřeb, nabízení pomoci ze strany dobrovolníků a podpora. Celkem ČČK spolupracoval s 56 zařízeními.