„Mám velkou radost, že jsme mohli podpořit čtveřici koncertů, které proběhnou ještě tento rok. Tematicky se jedná o koncerty středoevropské hudby, která je, ač občas přehlížená, na světové špičce. Jsem tak rád, že vedle Bély Bartóka či Bohuslava Martinů zazní tóny i méně známých skladatelů zemí Visegrádského kvarteta,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury.

Mezi čtyři projekty podpořené individuálními účelovými dotacemi v roce 2023 se řadí chystaný koncert klasické hudby, kde budou na programu díla slavných hudebních skladatelů Henryka Góreckého, Bohuslava Martinů, Bély Bartóka a Antonína Dvořáka, dále také uspěl koncert s uvedením pražské premiéry symfonického obrazu Návrat ztraceného syna od hudebního skladatele Ivana Kurze, který v hlavním městě žije a tvoří. V rámci koncertu zazní i skladby Sylvie Bodorové, Eugena Suchoně či Stanislawa Maniuszka.

Dotace se dočká také připravovaný koncert klasické hudby, kde posluchači uslyší především skladby polských autorů, konkrétně Wojciecha Kilara a Krzysztofa Eugeniusze Pendereckeho, ale i díla skladatelů Jiřího Temla, Bély Bartóka a Alexandera Moyzese. A v neposlední řadě bude podpořen i projekt koncertního provedení stěžejního komorního díla Oliviera Messiaena s názvem Kvartet pro konec času v podání mladých špičkových interpretů.

Hlavní město poskytuje individuální dotace výjimečně a pouze za podmínek, že se jedná o mimořádný přínos pro Prahu, případně o podporu žadatele postiženého tzv. vyšší mocí a žádost obsahuje pádné zdůvodnění. Praha nyní tímto způsobem podpoří uskutečnění vybraných projektů v oblasti kultury celkovou částkou 180 000 Kč.