Díky finanční podpoře hlavního města vznikne v Řepích dostupné bydlení především pro seniory společně se sociálními, zdravotními a dalšími navazujícími službami. Postaví se zde 67 ubytovacích jednotek pro seniory využívající pečovatelské služby a 38 jednotek dostupného bydlení. V objektu jsou navrženy také prostory pro rehabilitaci a administrativní a technické zázemí. Sociální služby bude v domě poskytovat Centrum sociálně zdravotních služeb, které je příspěvkovou organizací městské části Praha 17.

„Jsem rád, že můžeme městské části půjčit prostředky na takto smysluplný projekt. Městská část Praha 17 čelí demografickému stárnutí, protože jako převážně sídlištní zóna vznikla v jednu chvíli. Proto se na nás městská část Praha 17 obrátila s žádostí o finanční výpomoc, která umožní výstavbu domu s pečovatelskou službou. Doplněná síť sociálních služeb tak ulehčí místním s jejich péčí o seniory. I přes významnou zátěž pro rozpočet městské části jsme našli srozumitelný a dlouhodobě udržitelný způsob, jak tuto akci financovat,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast financí, rozpočtu, fondů a podpory podnikání.

Stavba domu si vyžádá celkem 323 232 300 Kč, hlavní město Praha poskytne městské části Praha 17 návratnou finanční výpomoc ve výši 180 milionů Kč, městská část bude peníze splácet hlavnímu městu po dobu 20 let. Zbytek zafinancuje městská část z jiných zdrojů.

Veřejná zakázka na stavbu byla vypsána loni v červnu a následně byl vybrán zhotovitel, práce provede firma PSG Construction. Zhotovitel stavby si převzal staveniště 19. září. Práce mají trvat přibližně dva roky.