„Moderní město se nerozvíjí bez vysokokapacitní, komfortní a ekologické formy dopravy, kterou tramvaje bezesporu jsou. Nicméně při budování takové infrastruktury je nutné myslet také na okolí, kudy tramvajová trať povede a jak se tam budou lidé cítit. Proto jsme nechali zpracovat posudek, díky kterému jsme s projektantem našli rezervy umožňující zachovat vybrané dřeviny původně navržené ke kácení a ještě k tomu vysadíme dvě celé nové aleje. A to vše bez zdržení územního rozhodnutí a stavebního povolení," řekl náměstek primátora Adam Scheinherr.

Výsledné řešení bude zahrnuto do dokumentace v rámci navazujícího stupně projektu ke stavebnímu povolení a nevyžaduje změnu územního rozhodnutí. Stavba se tím proto nijak nezdrží. Dopravní podnik nyní výsledky posudku zapracuje.

Maximální zřetel na zachování stávající zeleně a výsadbu nové je v souladu s Akčním plánem výsadby stromů v Praze a tramvajová trať Divoká Šárka - Dědinská je součástí Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030. Bude dlouhá 2,4 km, začátek realizace se chystá na přelom let 2021 a 2022. Odhadované investiční náklady činí 893,2 milionů Kč.