/zpráva z 36. jednání Rady hl. m. Prahy 25. října 2011/

„Předložení této Zprávy nám ukládá stavební zákon, a to v termínu nejpozději do dvou let po vydání Zásad územního rozvoje nebo od jejich poslední aktualizace. Zpráva byla připravena v souladu s tímto ustanovením a na základě nových skutečností, kterými jsou zejména čtyři rozsudky Nejvyššího správního soudu,“ uvedl náměstek primátora Josef Nosek.

Jedná se o rozsudek týkající se stavby Pražský okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves, dále o rozsudek ohledně Mezinárodního letiště Ruzyně - Oblast zasažená provozem letiště. Třetí rozsudek se týká opět stavby Pražského okruhu, a to úseku Březiněves – Horní Počernice, a konečně je to zrušení části Zásad v případě zaústění Koridoru vysokorychlostní tratě Praha – Brno – hranice ČR (Wien/Bratislava) do železniční stanice Praha-Běchovice.

„Zpráva byla projednána s jednotlivými Městskými částmi hlavního města Prahy a s dotčenými orgány. Vyhodnocení všech připomínek a jejich vypořádání je součástí této Zprávy a stane se zároveň podkladem k aktualizaci Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy,“ dodal náměstek Nosek.