„Nesedíme a neukazujeme prstem na vládu, i my v Praze s omezeným rozpočtem děláme, co můžeme. Kultuře jsme pomohli injekcemi v podobě nákupů knih od vydavatelů nebo zakázkami na výtvarná umělecká díla, teď navazujeme také přímou finanční podporou. Nejrychlejší formou je mimořádná účelová dotace příjemcům grantů, žádosti o podporu ale samozřejmě ji otevíráme i těm, kteří příjemci nejsou. Celkem do kultury pouštíme dalších 120 milionů korun. Stejně tak dalších 100 milionů korun rozdělíme na restart cestovního ruchu a alespoň částečnou záchranu letní sezóny. Chceme Prahu více otevřít českým rodinám, k ubytování dostanou slevy nebo volné vstupy,“ představila plány radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Celkem prostřednictvím mimořádné kulturní účelové dotace Praha podpoří subjekty, které získaly grant na celoroční činnost. Tyto subjekty budou moci zažádat o navýšení stávající grantové podpory až o 20 procent. Na rozdíl od Ministerstva kultury Praha nevynechá ani podporu soukromých divadel či klubů, pro které otevře žádosti o podporu až do výše 500 tisíc korun. Hlavní město podpoří částkou až 70 milionů korun vybrané příspěvkové organizace nejvíce zasažené propadem cestovního ruchu. Už dříve město rozhodlo o nákupu knih od pražských vydavatelů za 10 milionů korun a o nákupu a soutěžích na umělecká díla prostřednictvím Galerii hl. m. Prahy ve stejné výši. Vedle finanční podpory také Praha připravuje dodatky dotačních smluv v souvislosti se změnou termínů nebo rozsahů podpořených akcí a pozastavení podmínky maximálně 80% financování projektů z veřejných zdrojů.

Radní ve spolupráci s Prague City Tourism (PCT) současně představila benefitní program pro první restart cestovního ruchu s názvem V Praze jako doma. „Za každou noc pobytu dostane turista poukázku se dvěma body v celkové hodnotě 400 korun, za které mu nabídneme zvýhodněné nebo bezplatné vstupy do městských galerií, hvězdáren, planetária nebo třeba do zoo. Chceme návštěvu Prahy zatraktivnit na maximum. Příjmy od zahraničních návštěvníků jsou pro letošek ztracené, program ale může být alespoň částečnou náplastí pro služby a také příležitost, jak ukázat naši krásnou Prahu více turistům z Česka,“ řekl ředitel PCT František Cipro.

Vedle českých turistů zacílí PCT v kampani také na turisty ze sousedních zemí. Na benefitní program a kampaň město vyčlenilo 100 milionů korun, které pokryjí poukázky na 157 tisíc návštěvnických nocí. Na programu spolupracovaly Asociace hoteliérů a restauratérů, Hospodářská komora, Svaz obchodu a cestovního ruchu. Benefitní program se týká hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních (dle definice ČSÚ), která současně historicky platila městu poplatky z pobytu. Nevztahuje se tak například na hosty ubytované prostřednictvím Airbnb.

Radní Hana Třeštíková zároveň představila první předběžnou analýzu ekonomických dopadů onemocnění Covid-19 na kulturní průmysl a cestovní ruch. Upozornila, že Praha má více než poloviční podíl na českém kulturním průmyslu a třetinový podíl na spotřebě v oblasti cestovního ruchu. „Dali jsme si na stůl všechna dostupná data, a přestože zatím škody stále sčítáme, první odhady mluví jasně. Pražská kultura je „firma“ s ročním obratem 38 miliard a počítáme-li s uvolněním restriktivních opatření do září, musíme se připravit na propad téměř 12 miliard korun a 14 tisíc pracovních míst. Výpadek v cestovním ruchu se v Praze pohybuje okolo 100 miliard korun a desítek procent pracovních míst. Pokud vláda nezasáhne, zadrhnutí pražské ekonomiky zasáhne celou zemi,“ zdůraznila Hana Třeštíková.

Podle analýzy Economic Impact Art zaměstnával vloni kulturní průmysl v Praze přes 46 tisíc lidí, letos se dá očekávat o 14 tisíc pracovních míst méně. Ekonomické dopady epidemie zasáhnou všechna kulturní odvětví, poloviční či vyšší propad oproti předchozímu roku se vlivem zastavení výroby nebo výpadku zahraničních produkcí očekává v oblasti filmu, výrazně se dotkne také zavřených divadel a zrušených festivalů, ale i knihoven či muzeí závislých na zahraničních návštěvnících. U cestovního ruchu se očekává propad okolo 300 miliard korun, z toho třetina v Praze.

Přílohy: