„Podpora kultury a umění je naší prioritou. Proto do ní neváháme investovat. Zároveň nám záleží na tom, aby žadatelé o dotace měli všechny informace a aby věděli, jak o ně správně žádat. Proto jsme pro ně připravili užitečný on-line seminář, kde se dozví vše podstatné,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro kulturu Jiří Pospíšil.

„Praha po staletí byla, stále je a doufám, že i vždy bude městem kultury. Částka, kterou jsme na podporu kultury vyčlenili, je respektováním tohoto odkazu. Věřím, že se to odrazí i v množství a skladbě žádostí o podporu,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Rada hl. m. Prahy schválila letos v květnu Program podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a pro víceleté dotace na léta 2025-2028.  Předpokládaný objem finančních prostředků na příští rok činí 400 milionů korun. Z toho je 271,7 milionu korun vázáno schválenými víceletými dotacemi, na jednoleté projekty zbývá 128,3 milionu korun. Samotné žádosti je možné podávat v období od 15. června do 28. června 2023.

K novému programu město zároveň připravilo veřejný seminář, který je určen všem žadatelům z oblasti kultury a umění. Uskuteční se v úterý 13. června 2023 od 14:00 hodin a připojit se on-line ke schůzce je možné prostřednictvím tohoto odkazu: Cisco Webex Meetings.

Na programu semináře budou úvodní slova náměstka primátora hl. m. Prahy pro kulturu Jiřího Pospíšila a ředitele odboru kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy Jiřího Sulženka, dále bude popsán harmonogram dotačního řízení v roce 2023 a novinky v Programu podpory v oblasti kultury a umění pro jednoleté dotace v roce 2024 a víceleté dotace na léta 2025-2028. Následovat pak bude školení ohledně formuláře žádosti i možností podání a v závěru bude prostor pro dotazy.                                                    

Veškeré informace k programu jsou k dispozici na webu: Programové dotace (Odbor kultury) (praha.eu).