V roce 2018 jsem Pražanům slíbil, že do osmi let ve městě vysadíme milion nových stromů. Už teď jsme na dobré cestě a věřím, že nové oddělení manažera modrozelené infrastruktury splnění nejen tohoto ambiciózního cíle ještě urychlí. Jak ukazují vizualizovaná data na portále pragozor.cz , Praha v ochraně životního prostředí nezahálí,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Naším cílem je, aby všechny důležité investice města se zelení či vodním hospodařením počítaly, v co největší míře to půjde. Aby stromy ve městě neubývaly, ale naopak přibývaly při každé vhodné příležitosti, kterou je například oprava ulice či náměstí. V historickém městě, jako je Praha, toto není snadné, zároveň do procesu vstupuje vždy řada aktérů. Manažer modrozelené infrastruktury tak bude hlídat, aby investice města byly v tomto ohledu co nejmodřejší a nejzelenější. Podstatné také je, aby se manažer projektům věnoval hned na počátku jejich přípravy,“ upřesnil náměstek primátora a radní pro oblast životního prostředí a technické infrastruktury Petr Hlubuček.

Rada hl. m. Prahy v minulých letech schválila řadu koncepčních dokumentů vztahujících se k ochraně městské zeleně a péči o ni nebo obecněji k rozvoji modrozelené infrastruktury města. Metropole má Koncepci péče o zeleň v hl. m. Praze, Strategii adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy nebo Akční plán výsadby stromů v Praze (Milion stromů pro Prahu). Pro zadržení vody ve městě a efektivní hospodaření s ní město připravuje standardy hospodaření s dešťovou vodou. Jako problém se však ukazuje implementace cílů a opatření z jednotlivých dokumentů do konkrétních investičních projektů. Tyto projekty připravují odbory magistrátu, městské organizace, obchodní společnosti ve vlastnictví města či městské části. Manažer modrozelené infrastruktury bude mít za úkol, aby se tyto koncepční dokumenty odrazily a byly zahrnuty ve všech důležitých projektech města.

Oddělení vzniká vzhledem k množství připravovaných investičních projektů, jejich složitosti a potřebě odborných znalostí. Znalosti jsou přitom potřeba nejen z oboru dendrologie (botaniky),

ale i z technických oborů souvisejících s přípravou a realizací staveb a z oblasti architektury a urbanismu. Magistrát proto počítá s vytvořením týmu čtyř až pěti pracovníků. Nové oddělení bude zařazeno pod stávající odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.