/zpráva z 30. jednání Rady hl. m. Prahy 4. září/

Uzavření memoranda mezi Prahou a Národní galerií by mělo pomoci s blízkou opravou objektu bývalého Stalinova pomníku. Cena projektové dokumentace, na jejímž základě se uskuteční sanace, by neměla překročit 50 milionů korun.

„Že je památník nutné zrekonstruovat, o tom není pochyb, navíc bychom ale v tomto prostoru chtěli vytvořit centrum současného umění, které Praze stále chybí. Požádal mě o to ředitel Národní galerie, který takové místo hledá už dlouhou dobu, a oba jsme se shodli na tom, že právě Stalin je pro takový účel ideální. Jsem ráda, že stejný názor má i pražská rada a hlavní město se konečně dočká svého centra současného umění. Určitě ale chceme zachovat i nynější funkci památníku, tedy místo, kde se setkávají mladí lidé,“ uvedla primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Celý prostor by měl být rozdělen na čtyři části. Mezi ně by se řadil hlavní výstavní sál, poté prostor pro prezentaci historie místa včetně nerealizovaných návrhů na jeho architektonickou úpravu, další sál by měl přiblížit dobu nastupujícího totalitního režimu, tedy jeho politického a společenského zázemí, masovou propagandu či její nástroje. A čtvrté by bylo prostranství, které by sloužilo nejmladší streetartové generaci, která by místo mohla využít ke kultuře podle svého.

Bývalé monumentální sousoší Josefa V. Stalina na Letenské pláni je dlouhé roky spojeno s dobou politické tyranie a občanské nesvobody. Už v roce 1949, tedy rok po nástupu komunistů k moci, byl za účasti prezidenta Antonína Zápotockého položen základní kámen ke stavbě rozsáhlé konstrukce podnoží Stalinova památníku. V roce 1955 bylo sousoší dokončeno a následně v roce 1962 zničeno z politických důvodů.


Příloha: „Studii využitelnosti a revitalizace návrší letenských sadů a objektu Bunkru“