Podepsaní v dopise žádají, aby návrh nové metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k plošnému testování dětí na základě zkušeností z únorového pilotního testování upřednostňoval PCR testy nad těmi antigenními. „Podle našich zjištěných výsledků u pilotního testování se ukázalo, že sensitivita antigenních testů u bezpříznakových dětí je velice nízká a hrozí, že při jejich plošném nasazení přes síto testů projde vysoký počet dětí s falešně negativním testem. PCR vykazují sensitivitu vyšší. Proto pokud chceme ve školách zaručit skutečně bezpečně prostředí, musíme ihned začít pracovat na tom, abychom nejen v Praze, ale v celém Česku vybudovali dostatečné kapacity pro plošné nasazení PCR testů ve školách,” uvedl pražský radní v oblasti školství Vít Šimral.

Dlouhý lockdown s sebou nese také rapidní zhoršování duševní pohody, ale i fyzické kondice dětí. Zastupitelé proto žádají, aby byla za současné situace prioritně řešena otázka wellbeingu dětí a aby byly do plánu otevírání škol zahrnuty i alternativy spočívající v pobytu na školách v přírodě. „Praha a její městské části jsou připraveny pomoci s logistikou při zajišťování pobytů homogenních otestovaných školních kolektivů v rekreačních areálech a základnách napříč Českem. Rádi se budeme podílet i na kampaních a projektech, jež budou řešit psychické zdraví dětí a jejich přetrvávající socializační deficit,” doplnil radní.

Je evidentní, že epidemická situace se v České republice do konce probíhajícího školního roku agregátně výrazně nezlepší. Proto je třeba, aby se rozhodování urychlilo a stalo se flexibilnějším tak, aby si zřizovatelé, kteří znají místní podmínky, sami ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi mohli vybrat z předem schválených forem a postupů při testování žáků a otevírání škol a nebyli nuceni sledovat formy a postupy uniformní pro celé území České republiky. Vyplývá to z usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/39 ze dne 18. února 2021, kde zastupitelé po ministerstvu žádají poskytnutí dostatečného prostoru pro rozhodování o testování ve školách a o otevírání škol a školských zařízení na úrovni krajů a následně i zřizovatelů.

 

Příloha: Dopis ministrovi školství