/zpráva ze 49. jednání Rady hl. m. Prahy 3. prosince 2013/

„Hlavní město Praha navrhlo městským částem osvobodit od daně z nemovitostí pozemky na dobu jednoho roku a stavby na dobu dvou let. V rámci připomínkového řízení některé městské části využily možnosti stanovit dobu odlišnou, a to až na maximální období pěti let, jiné však taktéž možnost osvobození nemovitostí na své městské části vyloučit,“ uvedl radní Lukáš Manhart.  

Osvobození je navrhováno pro zdaňovací období počínající příštím rokem z důvodu skutečnosti, že daň z nemovitosti za rok 2013 již byla poplatníky dříve uhrazena finančním úřadům. Návrh obecně závazné vyhlášky nyní bude schvalovat zastupitelstvo hlavního města.