Bytová jednotka, jejíž pronájem schválili radní, bude využívána k tréninku samostatného bydlení čtyřech klientů Baobabu. S klienty spolupracují sociální pracovnicí, kteří za nimi budou pravidelně docházet a poskytovat jim intenzivní podporu.

„Organizace Baobab je zapojena do reformy psychiatrické péče, která si jako jeden z cílů stanovila dostat klienty z ústavů do standardního bydlení, kde je bude podporovat terénní sociální služba. Budeme dál pokračovat v poskytování městských bytů organizacím, které pomáhají lidem s duševním onemocněním skrze tréninkové bydlení, a stejně tak přímo lidem s duševním onemocněním, kteří zvládnou bydlet samostatně s pomocí terénní podpory sociálních pracovníků,“ uvedl radní pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Baobab pomáhá klientům s duševním onemocněním již více než dvacet let. Jednou z forem pomoci je právě tréninkové bydlení, v rámci kterého sociální pracovníci dochází za klienty a pomáhají jim se zvládáním každodenních úkonů, vařením, praním, nakupováním, hospodařením s financemi, komunikací s okolím atd. Sociální pracovníci své klienty učí samostatnosti, což jim ulehčuje návrat do běžného života, začlenění do komunity a připraví je na samostatné bydlení.