Z celkového počtu 3 707 pacientů, přijatých do stanice v roce 2016, tvořili sedmdesát procent ptáci. „Právě proto se záchranná stanice rozhodla raději přistoupit k přísnějším preventivním opatřením. Reagujeme tak na potvrzený výskyt viru ptačí chřipky u uhynulé husy pomořanské v Lázních Toušeň v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji,“ uvedla radní Plamínková.  

V areálu záchranné stanice byly před jednotlivé objekty umístěny dezinfekční rohože a všichni pracovníci záchranné stanice při manipulaci se zvířaty používají, kromě základních ochranných pomůcek, také respirační roušky.

Pro příjem volně žijících živočichů platí pro katastrální území Horní Počernice, Klánovice, Újezd nad Lesy, tedy pro pásmo dozoru o poloměru 10 kilometrů od ohniska výskytu, dočasný zákaz příjmu všech nalezených vodních ptáků do záchranné stanice.

V ostatních katastrálních územích hlavního města je zaveden zákaz příjmu vodních ptáků vykazujících možné příznaky ptačí chřipky (apatie, načepýřené peří, neochota se pohybovat, dýchací obtíže) do záchranné stanice. Záchranná stanice zároveň nebude přijímat žádné ptáky nalezené mimo území hlavního města Prahy.

Ve spolupráci s Městskou veterinární správou bude hlavní město podle dalšího vývoje situace přijatá opatření aktualizovat.

„Jde o důležitá a nezbytná opatření a děkujeme všem nálezcům zraněných nebo jinak postižených živočichů, že budou preventivní opatření respektovat,“ doplnila radní Jana Plamínková.