„Uvědomujeme si, že pražská kultura finance potřebuje. Proto jsem rád, že se nám podařilo schválit dostatečné prostředky na poskytnutí dotací v této oblasti. S kolegy jsme schválili jak granty na rok 2024, tak i ty víceleté na roky 2025 až 2028. Jen za letošní rok poputuje do kultury 400 milionů korun, což je skvělá zpráva. Navzdory náročné ekonomické situaci, ve které se nacházíme, se nám podařilo navýšit částku oproti minulému roku o 20 milionů korun, což je dobrá zpráva, i když navýšení nekopíruje rychlost inflace. S podporou nesmíme usnout na vavřínech a již teď s kolegy pracujeme na tom, abychom příští rok mohli finanční prostředky navýšit,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Původně bylo pro letošní rok podáno 774 žádostí o dotace v oblasti kultury a umění, u 44 projektů však nebyly splněny podmínky dotačního řízení a některé další později stáhli sami předkladatelé. Dotační komise tak pracovala s celkem 718 podanými žádostmi, z toho bylo 651 jednoletých a 67 víceletých.

Konečná výše přidělené podpory byla závislá na kvalitě projektů, jejich počtu i na celkovém objemu finančních prostředků. Zůstal zachován postup odborného hodnocení žádostí jako v předchozích letech a členové dotační komise letos opět navrhovali přiznání dotace jen těm subjektům, které dosáhly minimální bodové hranice. Sedmnáctičlenná komise je složená ze 16 expertů a předsedy, kterým je zastupitel Jakub Lepš.

Dotace v oblasti kultury a umění na rok 2024 byly udělovány v oborech: divadlo, hudba, tanec, nonverbální umění a nový cirkus, dále vizuální umění, literatura, audiovize nebo mezioborové projekty, a to celkem v sedmi opatřeních.

Pražští radní tak schválili poskytnutí jednoletých neinvestičních dotací v oblasti kultury a umění na rok 2024 nepřesahujících 1 000 000 korun, schválení dotací nad 1 000 000 korun je v kompetenci Zastupitelstva hl. m. Prahy. Zároveň radní schválili poskytnutí jednoletých investičních dotací v celkové výši 2 560 000 korun.

Odsouhlaseno bylo i rozdělení víceletých dotací z rozpočtu hl. m. Prahy na roky 2025-2028. Konkrétně pro rok 2025 má být vyčleněno 112 350 000 korun, pro rok 2026 to má být 118 110 000 korun, pro rok 2027 bude celková podpora činit 86 440 000 korun a pro rok 2028 to bude celkem 76 990 000 korun. Tyto částky ještě musí schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.