Podle studie, kterou na základě smlouvy s hlavním městem vypracovala Česká spořitelna a.s., je pro Prahu v systému bikesharingu vhodný počet zhruba 1000 jízdních kol, což odpovídá zhruba 150 stanovištím. „Počáteční investice, kterou by hradilo město, se pohybuje mezi 40 a 50 miliony korun,“ upřesnila Monika Krobová Hášová.

Náklady na provoz celého systému jsou zhruba 10 milionů korun ročně. Ty jsou hrazeny jak z poplatků od krátkodobých i dlouhodobých uživatelů, partnerů a sponzorů, majitelem celého systému zůstává hlavní město Praha. Dlouhodobí zájemci by měli mít možnost si zaplatit třeba půl roku nebo rok paušálně a systém bikesharingu využívat. Odhadovaná cena je 500 korun za rok.

Nyní si město bude zjišťovat zájem potenciálních provozovatelů a zároveň vytipovávat vhodné pozemky v majetku města pro umístění stojanů. Uvažuje se i o napojení sítě stojanů na městskou hromadnou dopravu. K „oživení“ celého systému by mohlo dojít 6 až 8 měsíců od podpisu smlouvy s vybraným provozovatelem.

Zajímavosti ze světa bikesharingu:

  • Počet výpůjček na 1 kolo denně v rozmezí: 1,5 (Vídeň) – 7 (Paříž)
  • Ujetá vzdálenost jednoho kola denně: 5 km (Vídeň) – 30 km (Paříž)
  • Průměrná ujetá vzdálenost: 2,5 km (Barcelona) – 4 km (Londýn)
  • Cena ročního předplatného: 27,- Kč (Vídeň) – 1.450,- Kč (Londýn)
  • Prvních 30 minut zdarma u všech systémů
  • 95 % výpůjček je do 30 minut
  • Nejčastější doba výpůjčky je 10 minut, průměrná doba vý0půjčky je 22 minut
  • Sankce za ztrátu kola: 4.000,- Kč (Paříž, Barcelona, Dublin) – 16.200,- Kč (Vídeň)
  • Počet krádeží kol za rok z celkového počtu kol v systému: 0,1 % (Vídeň) – 15 % (Paříž)

Příloha: