Pilotní projekt na sběr a svoz nápojových plechovek byl ukončen ke konci června. Byl úspěšný, celkem se podařilo od 1. 5. 2013 do 30. 6. 2014 na třiapadesáti stanovištích rozmístěných v Praze 1, Praze 4, Praze 17 a Praze Klánovicích vysbírat 2065 kilogramů nápojových plechovek a 647 kilogramů ostatních kovových obalů.

Byl to poměrně překvapivý výsledek a také ohlas veřejnosti byl velmi pozitivní, proto  byl navazující pilotní projekt nově rozšířen na všechny kovové obaly (tj. do šedých nádob je možné odkládat nápojové plechovky, konzervy od potravin, zvířecí konzervy, tuby, uzávěry a víčka od nápojů, jogurtů atd.) Naopak do těchto nádob nepatří stlačené kovové nádoby od kosmetiky a jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd.

Druhý pilotní projekt ještě rozšíří množství získaných informací o možnostech sběru kovových obalů na území hl. m. Prahy a zároveň znamená další zkvalitnění služby poskytované občanům v oblasti třídění odpadu.