„Nové podmínky pro hospodaření na pražských polích jsou postaveny na principu odpovědného přístupu ke krajině. V dnešní době klimatických změn a zásadního zhoršování kvality zemědělské půdy je důležité přijmout taková opatření, které nám pomohou v boji proti suchu a klimatickým změnám. Věřím, že tato pravidla hospodaření ocení nejen obyvatelé Prahy, ale stanou se i dobrým příkladem pro další města a obce, které se potýkají se špatným stavem naší krajiny,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Nová pravidla obsahují řadu konkrétních kroků, ty nejzásadnější spočívají v rozčlenění velkých lánů na malá pole o maximální velikosti 5 hektarů. Další podmínkou je vytváření travnatých mezí, výsadba ovocných a listnatých stromořadí, úprava osevních postupů ve prospěch vyšší pestrosti pěstovaných plodin a upřednostňování plodin, jejichž pěstování nezvyšuje půdní erozi. Podstatnou pozitivní změnou je také výrazné omezení používání pesticidů, herbicidů, minerálních hnojiv a dalších chemických látek. 

„Jsme si vědomi, že tyto podmínky jsou pro budoucí pachtýře přísnější, než na jaké byli doposud zvyklí. Proto chystáme i kompenzační opatření pro budoucí pachtýře. Nebude například stanoveno minimální pachtovné a naopak město bude podporovat odbyt ekologicky vypěstovaných plodin na svých pozemcích v pražských školách,“ dodává náměstek Hlubuček.

V první fázi vypíše Praha soutěž na pronájem celkem 430 hektarů svých pozemků rozdělených do 37 bloků. Nová pravidla hospodaření město zároveň doporučuje využít i městským částem pro jim svěřené zemědělské pozemky.

Základem nových zásad hospodaření na pražských polích je hospodaření dle Zákona o ekologickém zemědělství (zákon č. 242/2000 Sb.), doplněné o další požadavky, které jdou nad rámec tohoto zákona.

Příloha: