Pokutu ve výši 2 402 000 korun uložil ÚOHS hlavnímu městu v prosinci 2022 za to, že v období od 21. 12. 2018 do 14. 10. 2021 uplatňovalo na svém území regulaci umožňující provozování hazardních her pouze na určitých místech a ve vymezeném čase. Praha proti tomuto rozhodnutí úřadu okamžitě podala rozklad, její námitky však byly letos v září předsedou ÚOHS zamítnuty a uložení pokuty je tedy pravomocné. Praha ji musí zaplatit do 21. listopadu letošního roku. Město se nyní bude bránit soudně, pražská rada schválila podání správní žaloby proti rozhodnutí o rozkladu ke Krajskému soudu v Brně.

„Chceme uhájit právo městských částí určit si, že na jejich území nebude hazard povolen vůbec. Praha v oblasti hazardu ctí princip subsidiarity, který ÚOHS zpochybňuje. Ve vyhlášce, za kterou Praha dostala pokutu, byla určena konkrétní místa na území Prahy, kde může být provozován hazard. Tento přístup jsme v minulém volebním období přehodnotili a dnes je na území Prahy povolena živá hra kromě území městských částí, které zvolily přístup „nulové tolerance“ hazardu. Myslíme si, že máme šanci u soudu uspět, a to i kvůli rozhodovací praxi Ústavního soudu a Ministerstva vnitra, která je odlišná od ÚOHS,“ říká radní hl. m. Prahy pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Pokutu město uhradí z příjmů z hazardu. Stejně Praha postupovala již v červenci tohoto roku, kdy předseda ÚOHS odmítl přehodnotit rozhodnutí svého úřadu a ten tak pravomocně udělil metropoli pokutu přesahující dva a půl milionu korun za historickou protihazardní vyhlášku z let 2014 až 2018. Také proti tomuto rozhodnutí o rozkladu podalo hlavní město správní žalobu.