Celá delegace přijela na Expo Real hned po pondělním jednání Rady hl. m. Prahy. Ta schválila projektový záměr vybudování nového koncertního sálu v rámci soudobého hudebního centra, které by splňovalo světové standardy - akustické, kapacitní, dispoziční, technické, architektonické či urbanistické - a zároveň potvrdilo mezinárodní pověst Prahy jakožto kulturní metropole.

„Nově chystaný koncertní sál se může stát nejen symbolem přeměny jednoho z největších a nejdůležitějších pražských brownfieldů – transformačního území Holešovice Bubny-Zátory - ale zároveň centrem hudebního života v Praze. Díky naší účasti na Expo Real jsme měli možnost odprezentovat tento projekt potenciálním investorům a s ním spojenou novou vizi rozvoje hlavního města,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček.

Program na výstavním stánku obsahoval řadu prezentací - od současného přístupu k územnímu plánování v základních tezích Metropolitního plánu až po vizi rozvoje do dalších let v oblastech sociálního bydlení, majetku, financování či školství a sportu.

„Jsem velmi potěšen, že jsem měl možnost nejen prezentovat současnou strategii Prahy k přilákání dalších zahraničních investorů do naší krásné metropole, ale také potkat mnoho firem zvažujících vstoupit na český trh. Od moderních startupů až po velké investiční společnosti,“ doplňuje radní hl. m. Prahy Vít Šimral.

Architektonické řešení letošní pražské prezentace bylo dílem architektonického studia EDIT! a stánku dominovala graficky abstrahovaná pražská veduta z právě projednávaného Metropolitního plánu Prahy.

Za Prahu se veletrhu zúčastnili:

  • Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy
  • Pavel Vyhnánek, náměstek primátora hl. m. Prahy
  • Vít Šimral, radní hl. m. Prahy
  • Jan Chabr, radní hl. m. Prahy
  • Mgr. Milena Johnová, radní hl. m. Prahy