V současnosti tkví hlavní problém v tom, že celková podlahová plocha objektu v Jindřišské ulici je sice srovnatelná se stávajícími prostorami úřadu, ovšem po odečtení plochy potřebné pro pobočku České pošty, s.p., je zbývající část budovy pro potřeby úřadu nedostatečná. Týká se to jak prostor kancelářských, tak obslužných, skladovacích i manipulačních.

Dalším důvodem, který se plně projevil teprve po podrobném prostudování dostupné dokumentace výběrového řízení, je nevyhovující dispoziční řešení, které neodpovídá struktuře úřadu a nutnosti plnit zákonné požadavky na některá jednání s klienty (např. neveřejnost jednání), přičemž rozsah nutných stavebních úprav adaptujících budovu pro potřeby moderního úřadu 21. století značně převyšuje původní předpoklady a navýšené výdaje na nezbytné stavební práce by tak zvýšily celkové náklady transakce pro hlavní město.

Významným problémem se i díky neblahým událostem z konce loňského roku ukázaly požadavky na objektovou bezpečnost, kdy umístění pobočky České pošty, s.p., a úřadu do jedné budovy vytváří v tomto aspektu složitou situaci, neboť dispoziční řešení zejména veřejných prostor v přízemí budovy reálně v podstatě neumožňuje zabránit prolínání jednotlivých provozů a zajištění plnění nezbytných bezpečnostních opatření.

Hlavní město si velice váží dosavadní spolupráce a přístupu České pošty, s.p., která vedla k úspěšnému nabytí nemovitých věcí v lokalitě Na Strži do vlastnictví Prahy v loňském roce a věří, že bude i nadále ke spokojenosti obou stran pokračovat, nicméně s ohledem na výše uvedené nemůže hlavní město v případě budovy v Jindřišské ulici v jednání o jejím nabytí do svého vlastnictví pokračovat.