„Město v soudním sporu s tímto provozovatelem hazardu stojí jednoznačně na straně paní radní. Na zastupitelstvu hlasovala pro potírání hazardu v podobě nové vyhlášky velká většina zastupitelů napříč koalicí i opozicí. Morálně i lidsky je nezbytné hájit svobodu slova, na kterou má právo každý z nás, protože bez svobody slova není demokracie,” říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.  

Společnost podnikající v provozování živých a technických her podala žalobu na radní pro oblast legislativy Hanu Kordovou Marvanovou kvůli výroku, který se týkal právě regulace hazardu a radní jej pronesla na 19. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10. září 2020. Stalo se tak při projednávání návrhu obecně závazné vyhlášky omezující provozování kasin a hazardu na území Prahy, která nakonec také byla přijata.

Samotné soudní řízení ve věci ochrany proti zásahu do pověsti právnické osoby a náhrady nemajetkové újmy ve formě omluvy a peněžitého plnění ve výši 500 000 korun bylo zahájeno 9. února 2021.

Hlavní město podpořilo členku Rady hl. m. Prahy, která předmětný výrok pronesla při výkonu své funkce, v souladu s ochranou svobody projevu, která je jednou ze základních podmínek fungování demokratické společnosti. Navíc radní tehdy hovořila v záležitosti týkající se veřejného zájmu, kdy Praha dlouhodobě usiluje o regulaci provozování hazardních her na svém území.

„Žaloba kasina Happy Day vůči mně je nepochybně jejich reakcí na to, že jsem jako radní prosadila v pražském zastupitelstvu vyhlášku omezující provozování kasin a hazardu na území hlavního města Prahy. Toto kasino s regulací nesouhlasí, protože přijde o významnou část tržeb, takže se brání podáváním žalob a stížností, a to nejen vůči mně, ale i vůči Praze. Nicméně my považujeme regulaci hazardu, zejména zákaz hry na automatech, za velmi důležitou součást našeho programu, protože právě hra na automatech je z hlediska vzniku závislostí a pádu do dluhových pastí nejnebezpečnější,“ dodává radní pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.