/zpráva z 22. jednání Rady hl. m. Prahy 9. června 2015/

„Novela vyhlášky prošla připomínkovým řízením, ve kterém se jednotlivé městské části, Městská policie Praha a další instituce mohly vyjadřovat k místům, kde jsou provozovány loterie a jiné podobné hry. Šlo nám především o vytipování problematických míst, o kterých se ví, že například přitahují drobnou kriminalitu. Naším návrhem počet heren velmi podstatně snižujeme a naplňujeme tak programové prohlášení této Rady,“ uvedla primátorka Adriana Krnáčová.

Přesný počet provozoven však může ještě doznat změn při schvalování tisku Zastupitelstvem hl. m. Prahy.