V území, které je vymezené ze západu Masarykovým nádražím a ulicí Na Florenci a z východu areálem autobusového nádraží Praha Florenc, se nachází klíčové dopravní stavby národního významu. Jejich okolí pak dnes tvoří mnoho transformačních ploch, které již neslouží svému původnímu účelu.

„Na toto území už bylo zpracováno několik studií a návrhů, nicméně k širší dohodě zatím nedošlo. I proto jsme se rozhodli podpořit záměr uspořádat mezinárodní urbanistickou soutěž, která určí, jak rozsáhlá zástavba zde může být a jak bude vypadat veřejný prostor,“ říká 1. náměstek primátora a radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček. 

Soutěžní workshop navrhne uspořádání celého území a zapojí do procesu všechny zainteresované aktéry v čele s městem, městskými částmi Praha 1 a Praha 8 nebo IPR. Vyjádřit se bude moci rovněž veřejnost, a to jak návštěvou informačního kontejneru, tak online. Výsledek soutěže pak bude sloužit jako podklad pro změnu územního plánu.

Do soutěžního workshopu se bude moci přihlásit každý, kdo splní kvalifikační kritéria. Z přihlášených týmů pak porota na základě portfolií vybere pět týmů, které se zúčastní samotného workshopu. Soutěžní workshop bude vyhlášen na přelomu února a března, výsledky pak budou známy na podzim 2021. V porotě zasednou urbanisté, architekti, dopravní specialisté nebo městští plánovači. Počítá se i se třemi zahraničními porotci.

„Vítáme iniciativu uspořádat na toto území soutěžní workshop. Rádi poskytneme naše aktuální data a zkušenosti s přípravou této formy soutěže, kterou jsme využili například při plánování budoucnosti Karlova náměstí,“ dodává ředitel IPR Ondřej Boháč.

Co bude s původním návrhem?

Soutěžní workshop nebude mít vliv na realizací prvních dvou objektů podél ulice Na Florenci, které již mají vydané územní rozhodnutí, a soutěžící je tedy budou muset ve svých návrzích respektovat. Na území kolem magistrály a autobusového nádraží Florenc se již však s urbanistickým konceptem navrženým Zaha Hadid Architects nepočítá a bude se hledat nový. Jde o jádrové území, kterému se právě bude soutěžní workshop nejvíce věnovat.

 

Foto k TZ je k dispozici na: https://drive.google.com/drive/folders/1z2AFDAWJoKqT6lfviJVBbebD8wwRiyMD