Praha má dlouhodobě problém s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší, které zhruba ze 70 % pochází z nadměrného využívání individuální automobilové dopravy. Přesto se hlavní město nechce pro tuto chvíli vydat, jako v jiných evropských městech, cestou zpoplatnění nebo úplného zakázání vjezdu aut do centra. Lepší cestou je motivovat obyvatele, aby jim samotným záleželo na stavu prostředí, ve kterém žijí. Poskytnout jim dostatek informací, aby se mohli sami rozhodnout, jak se chtějí pohybovat, a vytvořit prostředí, ve kterém se budou moct pohybovat bezpečně a efektivně nejen v automobilu, ale také pěšky, na kole nebo veřejnou hromadnou dopravou.

Má vize budoucnosti pražské dopravy je založena na tom, že Pražanům vytvoříme co nejoptimálnější podmínky, aby mohli pohodlně využívat různé typy dopravy a vzájemně je kombinovat podle své potřeby. Osobně si přeji, aby lidé, když jim to situace umožní, nechali své auto zaparkované před domem, a co nejvíce využívali naši MHD nebo vyrazili na kole. Vyjde je to levněji a pomůže tak dopravní situaci i ovzduší v Praze,“ uvedl náměstek pražské primátorky pro dopravu Petr Dolínek.

Nedaleká Vídeň se už několikrát po sobě stala nejpříjemnějším místem pro život na světě. Zásadní podíl na jejím umístění nese podpora chůze, jízdy na kole a MHD jako hlavního způsobu dopravy s velkým důrazem na kvalitu veřejných prostranství, která jsou věnována lidem a jejich aktivitám.

Informace o ekologických a udržitelných způsobech individuální přepravy bude poskytovat především portál Čistou stopu Prahou www.cistoustopou.cz. Uživatelé zde zjistí informace o pražském ovzduší, novinkách v MHD, tipy pro pěší a cyklodopravu. Budou zde dále prezentovány pražské projekty na podporu udržitelné mobility a návštěvníci stránek budou moci sdělit svou zpětnou vazbu k jejím jednotlivým druhům.

Stejnojmenná kampaň bude zaměřena kromě různých způsobů individuální dopravy také na problematiku bezbariérovosti města, městské logistiky, elektromobility a podobně. Je připravována jako nízkonákladová, v maximální možné míře využívá reklamní plochy města a moderní komunikační kanály.

Předpokládané náklady v letošním roce jsou odhadovány ve výši zhruba 1 mil. Kč. Nutné výdaje v dalších letech budou pouze na údržbu portálu, další výdaje se budou odvíjet podle aktuálních potřeb.