Projekt s názvem „Víte, že“ byl inspirován podobnými městskými kampaněmi v městech západní Evropy a USA. Formou krátkých dotazů upozorňuje na pozitivní dopady rozhodování rady města.

„Doufám, že se nám touto cestou, podaří co nejjednodušším a nejhospodárnějším způsobem seznámit veřejnost s naší dosavadní prací,“ říká k právě odstartovanému projektu primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček.

S projektem se Pražané setkají zejména v městské hromadné dopravě – využity budou reklamní plochy ve vozech metra, dále na tramvajích. Dále pak budou ke kampani sloužit nosiče na sloupech městského osvětlení.

Nosiče pak obsahují odkaz na novou záložku webu hlavního města viteze.praha.eu , kde jsou jednotlivá hesla detailně vysvětlena. (http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/zivot_v_praze/vite_ze/index.html)

Myšlenka této informační kampaně se zrodila na komunikačním oddělení Magistrátu hl. m. Prahy a Pražané se s ní budou setkávat až do září. Vynaložené finanční prostředky nepřesáhnou částku 350 tisíc bez DPH.