„Jsme hrdí na to, že Praha je celorepublikovým tahounem v oblasti digitalizace a práce s daty. Spuštění nového katalogu otevřených dat je dalším milníkem naší snahy zlepšovat služby pro naše občany a usnadňovat přístup k důležitým informacím,“ říká radní hl. m. Prahy Daniel Mazur, který má na starost oblast ICT.

Aby byly zajištěny standardy a kompatibilita v rámci národního katalogu otevřených dat, spolupracoval tým Golemio na vývoji s odborníky z Ministerstva vnitra ČR, ale také se členy komunity otevřených dat.

„Díky naší usilovné práci v minulém volebním období se nám podařilo strukturovaně publikovat celou řadu otevřených dat o činnostech města a městských společností. Nyní jsme se dostali do fáze, kdy touto aktivitou můžeme inspirovat další česká města. Otevřená data slouží veřejnosti a odborníkům především k lepší kontrole činnosti města, transparentnímu fungování, možnosti participace občanů nebo i ke vzniku celé řady inovativních projektů, jež zlepšují celkový chod města,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku, transparentnosti a legislativy Adam Zábranský.

„Díky tomu, že máme in-house stabilní analytický a vývojový tým, dokázali jsme agilním způsobem vyvinout nástroj, který přesně odpovídá potřebám vnitřních uživatelů ve městě a zároveň nám umožňuje nástroj dále libovolně rozvíjet,“ dodává generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

„Design řešení je výsledkem spolupráce více lidí a organizací, protože jedno z našich poslání je spoluutvářet a být součástí komunity otevřených dat. Využíváme chytré nápady a řešení ostatních institucí, aby byl vývoj skutečně efektivní. Abychom zajistili hladkou migraci cca 370 datových sad do nového katalogu, potřebovali jsme šikovný migrační skript. Ten nakonec vznikl jako součást diplomové práce studenta Dominika Skály na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity. Na designu se podíleli i kolegové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy,“ chválí si spolupráci Ladislav Bláha, produktový manažer nového katalogu z týmu Golemio.

„Open source již testuje Ústecký a Olomoucký kraj a zájem o něj projevili i ve Středočeském kraji. Městským systémům opravdu rozumíme a rádi zaškolíme i další uživatele, kteří budou chtít publikovat data prostřednictvím našeho open source“ upřesňuje Ladislav Bláha.

„Při použití CKAN bylo vždy třeba učinit mnoho kroků k tomu, aby se uživatel z našeho zabezpečeného firemního prostředí vůbec přihlásil do administrátorského účtu. K tomu bylo třeba ne jedné, nýbrž několika nainstalovaných aplikací, alternativního prohlížeče, sedmistránkového manuálu, který pro nás byl laskavě vytvořen, a použití připojení ke vzdálené ploše. V porovnání s tímto komplikovaným přihlašováním je práce v lokálním katalogu otevřených dat za odměnu. Uveřejnění datových sad předchází pouze otevření jedné webové stránky a jednoduché přihlášení,“ popisuje své zkušenosti Petra Martinková z městské firmy Pražské vodovody a kanalizace. 

Lokální katalog otevřených dat je vyvíjen jako součást datové platformy Golemio, která je též postavena jako open source řešení. Jedná se o systém modulární a rozšiřitelný, který je od základu využitelný jiným městem, krajem nebo organizací.

Na nově zpřístupněném pražském portálu otevřených dat je pro uživatele připraveno přes 360 datových sad od více než dvou desítek pražských společností a městských částí, a to na adrese: opendata.praha.eu. Pražský lokální katalog otevřených dat obsahuje různá městská data ve strojově čitelných formátech, které je možné filtrovat např. podle témat, jako jsou hospodářství a finance, životní prostředí, doprava, vláda a veřejný sektor, populace a společnost či energie, zdraví atd.