„Svěření kostela do zřizovací listiny pražského FOK je úspěšným dovršením celého průběhu akvizice tohoto jedinečného objektu. Jednalo se o časově velice náročnou transakci, při níž se nám podařilo vyjednat výraznou slevu. Město tak nezískalo jen kostel, ale i jedinečnou památku v centru města, která bude plnit službu široké veřejnosti – stane se sídlem FOK, a tedy bude sloužit jako kulturní svatostánek. Navíc si myslím, že jde o příkladný postup v péči o bývalý kostel, když to srovnáme například s nedalekým kostelem sv. Michaela archanděla, ze kterého se stal privatizací na čas dokonce hudební klub, ale i nevěstinec,“ říká radní pro majetek Jan Chabr.

Rada hl. m. Prahy na pondělním jednání schválila návrh nové zřizovací listiny pro svoji příspěvkovou organizaci Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Nejdůležitější změnou v ní je předání kostela sv. Šimona a Judy i s přilehlým pozemkem.

Původně klášterní barokní památku odkoupilo hlavní město od Českomoravské provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Milosrdných bratří na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy loni 2. července.

Praha předává kostel včetně zázemí právě FOK, neboť objekt byl na základě nájemní smlouvy už i dříve v nájmu orchestru a dlouhodobě slouží jako koncertní síň pro pořádání koncertů komorní hudby. Pro tyto potřeby byl také v průběhu let zrekonstruován. Původní smlouva o nájmu byla v platnosti až do konce roku 2020 za nájemné ve výši 800 tisíc korun ročně.

„Symfonický orchestr FOK si ve svěřeném kostele svatého Šimona a Judy zřídí svou novou domovskou scénu a bude zde pokračovat v pořádání koncertů i edukačních aktivit pro děti, školy i rodiny. Z nového přírůstku v majetku města mám radost i z pozice radní pro památkovou péči. Věřím, že tuto historicky cennou památku budeme prostřednictvím FOK spravovat s náležitou úctou jako dobrý hospodář ku prospěchu Pražanů i všech návštěvníků,“ uvádí radní pro oblast kultury a památkové péče Hana Třeštíková.

Součástí dnešního rozhodnutí pražských radních je i svěření movitých věcí symfonickému orchestru, konkrétně se jedná o mobiliář kostela, který hlavní město Praha odkoupilo také za necelých 23 milionů korun.

Kostel sv. Šimona a Judy je součástí areálu, který dále tvoří budovy kláštera a nemocnice. Nachází se na nároží ulic U Milosrdných a Dušní, kde je i hlavní vchod. Budovy kláštera a nemocnice jsou ve vlastnictví hlavního města už delší dobu. Za objekt kostela Praha po dohodě s původními vlastníky loni zaplatila přesně 99 999 000 korun, co bylo o 20 procent méně, než byla odhadní cena.