/zpráva z 29. jednání Rady hl. m. Prahy 2. července 2013/

„Mlýnský rybník v Říčanech způsobil v době povodní řadu problémů, například když se neregulovatelné množství vody dostalo do Říčanského potoka a přispělo k rozvodnění Rokytky. Proto po konzultaci s Krizovým štábem hlavního města Prahy zajistily Říčany potřebné stavební úpravy rybníka, které metropole nyní tímto darem uhradí," řekl 1. náměstek primátora Jiří Vávra.

Na Mlýnském rybníce v Říčanech byla snížena koruna hráze na dostatečnou přelivnou úroveň a kritická místa v hrázi byla zpevněna kamenným záhozem. Zároveň byl ve zdrži rybníka vytvořen retenční prostor pro zachycení první přívalové vlny, aby se zamezilo zvýšení průtoku na Říčanském potoce.

Pětihektarový Mlýnský rybník je poslední nádrží nad Prahou na Říčanském potoce. Při letošních záplavách začala jeho hráz přetékat na nečekaných místech a voda zaplavila objekty v přilehlém okolí. Jeho protržení by ohrozilo především obyvatele pražských Kolovrat a Uhříněvsi.