Radní původně pracovali se dvěma variantami řešení, z nichž ta první počítala s odpuštěním nájmu pouze do konce letošního června. Nakonec se však přiklonili k možnosti vyjít podnikatelům vstříc ještě víc.

„Jsem rád, že rada nakonec akceptovala můj návrh na velkorysejší pomoc podnikatelům v restauratérství, tedy že v měsících červen i červenec bude nájemné za restaurační zahrádky odpuštěno. Dále bude stanovena sazba 30 procent původního nájemného v rámci Pražské památkové rezervace a sazba 50 procent ve zbytku Prahy, a to až od srpna do konce letošního roku. Doufám, že tento krok dá podnikatelům prostor se v tomto náročném období alespoň trochu nadechnout,“ říká radní pro oblast správy majetku Jan Chabr.

K tomuto řešení přistoupilo hlavní město s ohledem na stále nízkou turistickou návštěvnost v centru Prahy a zároveň zdejší vyšší sazby nájemného. Ve zbytku metropole je situace v zásadě opačná. „Z anonymních dat pohybu osob o městě víme, že právě památková rezervace má největší úbytek osob, které se zde zdržují, a to až o dvě třetiny. S ohledem na vyšší sazbu stanoveného nájemného proto právě zde navrhujeme tento vstřícný krok formou vyšší slevy na nájmu,“ vysvětluje radní Jan Chabr. Co se týče poplatku za zábor veřejného prostranství, tak na základě žádosti městských částí přechází zpět plně do kompetencí městských částí.

„Pomoc podnikatelům je primárně kompetencí státu. Už od začátku pandemie i my pomáháme, kde můžeme, a v rámci omezených možností města provádíme sérii podpůrných opatření pro pražské podnikatele. Považuji za důležité v podpoře nepolevit a pomoci restauracím i nyní, v době rozvolňování. Tímto krokem chceme uspíšit restart gastronomie na území hlavního města a pomoci tak pražským restauratérům rychleji zhojit finanční šrámy způsobené pandemií,“ uvádí náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek.

Pandemie koronaviru i související vládní opatření způsobují zásadní problémy provozovatelům

pražských restaurací. Hlavní město se proto dlouhodobě snaží tyto podnikatele podporovat. Už loni v dubnu Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo odpuštění poplatku za předzahrádky na pozemcích ve vlastnictví hlavního města Prahy až do konce roku 2020. Toto opatření bylo následně prodlouženo do konce letošního března a poté o další dva měsíce.

Praha se v minulém roce snažila podnikatele podpořit i mnoha jinými způsoby, například vyhlášením programu COVID Praha, podporou kulturního průmyslu nebo snížením či odložením nájemného v městských objektech.