/zpráva z 27. jednání Rady hl. m. Prahy 19. srpna 2014/

„U této centralizovaně zadávané veřejné zakázky se nám podařilo dosáhnout úspory přesahující jeden milion korun, což jen potvrzuje, že nově přijatá pravidla mohou být pro hlavní město ekonomicky velmi výhodná,“ uvedl radní hl. m. Prahy Lukáš Manhart.

Vybraný dodavatel bude nyní zabezpečovat dodávky kancelářského papíru až do vyčerpání zásob pořízených v ceně zakázky. Do tendru se přihlásilo přes 200 potenciálních dodavatelů.

Praha přijala pravidla pro centralizované zadávání veřejných zakázek v červnu letošního roku.