„Byli bychom rádi, aby premiér celou záležitost řešit věcně bez PR balastu.  Nejde jen o Letňany, kde výstavbu úřednického ghetta odmítla i moje předchůdkyně za ANO Adriana Krnáčová, takže zjevně nejde o politickou přetahovanou. První vstřícný krok jsme už udělali návrhem na předání městského pozemku státu pro výstavbu depozitáře Národní galerie. Je potřeba, aby premiér vyslal odborné zástupce do pracovních skupin. Naši odborníci jsou připraveni. Je nutné, aby premiér řešil do očí bijící chátrání státních budov ve městě,” říká k memorandu primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Memorandum mezi vládou a hlavním městem Prahou muže být takovým jízdním řádem různých společných a dlouhodobých projektů. Shrnuje klíčové projekty, které nebude možné bez podpory vlády realizovat. Česka kultura je ve stavu, kdy potřebuje určitý signál, proto je za nás důležitá výstavba nové koncertní haly," uvádí předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

„Spolupráce města a státu je důležitá pro urychlení přípravy a výstavby strategických dopravních staveb. Už samozřejmě spolupracujeme s Ministerstvem dopravy a jeho přidruženými organizacemi na Pražském okruhu, Městském okruhu, P+R parkovištích u železničních zastávek ve Středočeském kraji nebo železnici na letiště. Memorandum tuto spolupráci podtrhuje. Je to jasný signál pro všechny organizace, ať rychle urychlují administrativní procesy, které jsou často zbytečnou překážkou pro důležité projekty nejen pro Prahu, ale i celou Českou republiku,“ dodává náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Přílohy: