V souvislosti s přijatým balíkem evropské legislativy, který se zabývá cirkulární ekonomikou a jehož implementaci nyní řeší český parlament, budou zavedena nová pravidla a recyklační cíle i pro jednotlivé materiály. Jednou z novinek bude i zavedení recyklačních cílů pro hliník, který nebyl dosud samostatně měřen a byl zahrnován úhrnně mezi kovy.

Jedním ze zdrojů tohoto kovu jsou i použité hliníkové kávové kapsle. Radní hl. m. Prahy proto schválili uzavření rámcové dohody o vzájemné spolupráci se společností Nestlé, která společně s dalšími výrobci používá hermeticky uzavřené hliníkové kapsle, které kávu chrání proti vnějším faktorům.

„Z této spolupráce mám opravdu radost. Spolupráce se soukromými firmami je pro naplnění našeho klimatického závazku zásadní. Věřím, že to je inspirace i pro další firmy,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Uzavřením této dohody bude umožněno občanům prostřednictvím sběrné sítě veřejných sběrných nádob na kovové obaly odložit i použité hliníkové kapsle, což bude podpořeno městem schválenou podobou označení sběrných nádob ve formě informační samolepky. Díky tomu hlavní město také podpoří svůj závazek k co největší podpoře cirkulární ekonomiky.

V České republice je možné kapsle odevzdat do recyklačních boxů umístěných v prodejnách kávy Nestlé nebo využít sběrný systém prostřednictvím kurýrní služby při doručení nové objednávky kapslí. Následně jsou kapsle odváženy k rozdrcení, kdy použitá káva je využívána jako hnojivo a očištěný hliník se po recyklaci vrací zpět do výroby v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Uzavřením dohody o spolupráci nevznikají na straně hl. m. Prahy žádné náklady, jedná se o zcela bezplatnou formu spolupráce mezi oběma subjekty.