Právní poradna, jejíž projekt byl minulé úterý schválen Radou hl. m. Prahy, by měla poskytovat bezplatné právní poradenství obyvatelům Prahy v základních právních oblastech. Dle uzavřeného memoranda by se na činnosti poradny měli podílet taktéž studenti vyšších ročníků Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„Věřím, že právní poradna bude užitečná pro obyvatele hlavního města Prahy, a jsem rád, že se nám pro tento projekt podařilo zajistit spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy,“ uvedl radní Manhart. 

Mám z této spolupráce velkou radost, protože si myslím, že fakulta má v rozumné míře nabízet svým studentům nejen teoretické poznatky, ale i praktické zkušenosti, řekl při příležitosti oficiálního stvrzení spolupráce mezi městem a Právnickou fakultou její děkan, profesor Jan Kuklík. Navíc oceňuji, že studenti v rámci získávání těchto zkušeností pomohou lidem, kteří se na ně obrátí,“ dodal.