Problematika nepoctivých taxikářů je pro nás naléhavý problém, který budeme společně s Městskou policií a Policií ČR intenzivně řešit. Z legislativních opatření jsme připravili novelu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy, novelu zákona č. 111 o silniční dopravě a pozměňovací návrh novely zákona č. 361 o provozu na pozemních komunikacích. Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policí jsme se také rozhodli pro intenzivnější opatření v ulicích Prahy,“ vysvětlila primátorka Adriana Krnáčová.

Po nabytí právní moci novely obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území hl. m. Prahy budou všichni taxikáři znovu přezkoušení s tím, že platnost nového osvědčení bude pouze na dobu pěti let. Taxikáři už nebudou moci u zkoušek používat knižní plán hl. m. Prahy (velmi podrobný knižní atlas hl. m. Prahy). „Zavádíme přístup třikrát a dost! Pokud taxikář nesloží zkoušku ani na třetí pokus, ztrácí tak možnost ji kdykoliv v budoucnu opakovat, a tím i možnost poskytovat svoje služby na území hl. m. Prahy. Stejný princip platí i u zaměstnanců obcí, kteří musí složit zkoušku odborné způsobilosti,“ dodala Krnáčová.

Novela zákona č. 111 o silniční dopravě například rozšíří okruh činů, kvůli kterým ztrácí řidič spolehlivost. Podle návrhu novely ztratí řidič spolehlivost už po prvním pravomocném uložení sankce, nikoliv až po opakovaném uložení trestu za jednu a tu samou věc. Opětovně se do zákona vrátí v určitých případech možnost zadržení průkazu řidiče taxislužby přímo při kontrole, a to do doby pravomocného rozhodnutí. Primátorka Krnáčová dodala, že novela zákona číslo 111 byla koaličně projednána, a nyní v podobě tisku do Rady hlavního města Prahy prochází připomínkovým řízením.

Pozměňovací návrh novely zákona č. 361 o provozu na pozemních komunikacích počítá i s tím, že řidič taxi nebude moci kouřit ve vozidle, ani v případě, kdy neveze klienta. To byla doteď neopodstatněná výhoda řidičů taxislužby oproti řidičům MHD. „Podle současného znění zákona číslo 361 mohou strážníci obecní policie zastavit vozidlo taxi jen ve velmi omezených případech. Navrhujeme, aby měl obecní strážník stejnou možnost zastavit řidiče taxislužby jako policista ve stejnokroji nebo vojenský policista ve stejnokroji. Někteří řidiči taxislužby také zneužívají stání na vyhrazeném parkovišti po dobu tří minut. Navrhujeme tedy, aby se tato výjimka nadále nevztahovala na řidiče taxislužby,“ sdělila primátorka Krnáčová.

V boji proti nepoctivým taxikářům může pomoci i hromadná doprava. Pražská hromadná doprava patří mezi jednu z nejlepších, nejčistších a finančně nejdostupnějších v celé Evropě, proto doporučujeme turistům i návštěvníkům ze zbytku republiky, aby se ji snažili využívat v maximální možné míře. Navíc se od 1. září 2016 zkrátí intervaly nočních spojů z třiceti na dvacet minut, proto bude příjemnější cestování po Praze i v nočních hodinách. „Rozumím ale, že ne vždy je možné využít městskou hromadnou dopravu, a proto rozjíždíme informační kampaň ve spolupráci s Dopravním podnikem, kterou chceme preventivně turisty poučit o všech náležitostech před jízdou, při jízdě a po ukončení jízdy v taxi, aby se vyvarovali chování nepoctivých taxikářů,“ uzavřela Krnáčová.

Součástí boje proti nepoctivým taxikářům bude také soutěž pro studenty, programátory a designery, kteří mají dobré nápady a chtějí si je ověřit v praxi, o čemž vypovídá i název celé soutěže Tvořte s městem pro město!. Primátorka chce touto soutěží zlepšit informovanost občanů i turistů o problematice taxislužby a chce s pomocí mladých nadšenců najít vhodné a originální nápady, jak kontrolovat kvalitu taxislužeb.

První fází soutěže je soutěž o životaschopný koncept aplikace. Cílem této části je vytvořit návrh řešení, provozní model a funkční vzorek mobilní aplikace pro kontrolu kvality taxi služeb v Praze. Vítěz získá 50 000 korun. V druhé fázi bude realizován finální návrh řešení dle doporučení odborné komise, který může být i kombinací více oceněných návrhů. Autoři návrhů budou mít opci na realizaci svých řešení ve společném týmu. Tuto realizační fázi může komise podpořit částkou do výše 100 000 korun. Realizace bude probíhat ve spolupráci s odborem informatiky Magistrátu hlavního města Prahy.

Příloha: