Nejvíce dlužníků evidoval Dopravní podnik hl. m. Prahy, z celkem 173 tisíc exekucí za jízdu bez platného jízdního dokladu a neuhrazenou přirážku k jízdnému (v tomto případě se jednalo o součet všech případů od roku 1993 do konce loňského srpna) bylo uzavřeno 13 846 případů. Největší zájem byl přitom v posledních 14 dnech akce. Exekuce byla tímto způsobem ukončena u 8 % lidí z těch, kteří dlužili pražskému dopravnímu podniku, jedná se tak o výrazně vyšší úspěšnost než u jiných dopravních podniků v České republice.

Do akce Milostivé léto se ve velké míře zapojilo hlavní město. Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy evidoval 3 600 dlužníků s celkovým dluhem 318 milionů Kč. V rámci akce Milostivé léto zaplatilo 57 osob pohledávky v celkové výši 1 655 152 Kč.

U odboru hospodaření s majetkem využilo možnosti celkem 45 lidí, přičemž zaplatili přibližně 3,25 milionu korun především na dlužném nájemném. U Správy služeb hl. m. Prahy bylo dále zastaveno 18 exekucí u vymáhaných pohledávek za odtahy vozidel. Celková uhrazená částka jistiny činí 706 902 Kč. Dále bylo zaplaceno 136 pohledávek v celkové výši jistin 2 333 370 Kč ve prospěch společnosti Pražská plynárenská. V případě Pražských služeb se jednalo o tři dlužníky, kteří na jistinách dlužili přibližně 31 tisíc Kč.

„Jasně se ukázalo, že malých dluhů se lidé zbavovali ve velkém množství, naopak u vyšších pohledávek nebyli schopni uhradit původní sumu bez příslušenství. Navrhujeme, aby se tato skutečnost zohlednila v případě opakování projektu Milostivé léto a byl dlužníkům umožněn například splátkový kalendář ve spolupráci s dluhovou poradnou,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová. 

Hlavní město Praha spustilo hned na začátku akce Milostivé léto rozsáhlou informační kampaň, aby se co nejvíce lidí o možnosti zbavit se dluhů dozvědělo. Z letáků a dalších reklamních nosičů se lidé mohli dozvědět, jak přesně postupovat v rámci Milostivého léta, kromě toho byla zřízena bezplatná infolinka.

„Ráda bych poděkovala za skvělou práci městským společnostem, městským částem a organizaci Člověk v tísni, kteří ve spolupráci s magistrátem rozšířili informaci o možnosti oddlužení velmi rychle a účinně. Tato informační kampaň se ukázala jako zásadní nástroj k vyšší efektivitě tohoto projektu, proto je důležité v ní nadále pokračovat,“ doplňuje radní Kordová Marvanová.

Dluhovou poradnu měla na telefonu také organizace Člověk v tísni, se kterou hlavní město úzce spolupracuje. Jak uvedl vedoucí programu pro dluhové poradenství organizace Člověk v tísni Daniel Hůle, jejich infolinku mimo jiné využilo asi 13 tisíc volajících a webové stránky www.milostiveleto.cz navštívilo zhruba 65 tisíc uživatelů. Podle něj nejsou údaje k Milostivému létu konečné, jelikož exekutoři stále významnou část exekucí dosud nevyřídili.